PlakatPolicealne2024

Regulamin rekrutacji – szkoła policealna


WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ

Pobierz w formacie PDF

Pobierz w formacie DOC


Bieżące informacje


Harmonogram zajęć – wiosna 2024

Opiekun medyczny – semestr II

Harmonogram zajęć – jesień 2023

Opiekun medyczny – semestr I

Opiekun medyczny – semestr III


Wręczenie dyplomów dla opiekuna medycznego

IMG 3298

czytaj więcej


Harmonogramy zajęć – semestr wiosenny:


Sesję egzaminacyjną w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie ustala się
od 7 do 21 stycznia 2023 r.
Konferencja klasyfikacyjna słuchaczy kończących szkołę i promująca słuchaczy na semestr
programowo wyższy planowana jest na 25 stycznia 2023 r.
Zakończenie semestru w Szkole Policealnej oraz zakończenie szkoły przez słuchaczy
Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie opiekun medyczny sem. III odbędzie się
27 stycznia 2023 r.


Harmonogramy zajęć w semestrze I roku szkolnego 2022/2023

OPIEKUN MEDYCZNY ROK I/ SEMESTR PIERWSZY (SEMESTR JESIENNY)

OPIEKUN MEDYCZNY ROK II/ SEMESTR TRZECI (SEMESTR JESIENNY)

TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR III (SEMESTR JESIENNY)

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SEMESTR III (SEMESTR JESIENNY) OPIEKUNOWIE SEMESTRÓW

Opiekunowie semestrów


REALIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
W SZKOLE POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE

Warunkiem ukończenia Szkoły Policealnej jest zaliczenie praktyki zawodowej. Jeżeli obawiasz się o swoje zdrowie, to możesz złożyć wniosek o przedłużenie jej realizacji do 15 lutego 2021 roku. Proszę o kontakt w tej sprawie z opiekunem semestru.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Z ŻYCIA SZKÓŁ POLICEALNYCH