KIERUNKI KSZTAŁCENIA


Harmonogramy zajęć w semestrze I roku szkolnego 2022/2023

OPIEKUN MEDYCZNY ROK I/ SEMESTR PIERWSZY (SEMESTR JESIENNY)

OPIEKUN MEDYCZNY ROK II/ SEMESTR TRZECI (SEMESTR JESIENNY)

TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR III (SEMESTR JESIENNY)

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SEMESTR III (SEMESTR JESIENNY) OPIEKUNOWIE SEMESTRÓW

Opiekunowie semestrów


Rekrutacja rok szkolny 2022/2023

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Regulamin rekrutacji


  BIEŻĄCE INFORMACJE


Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z sytuacją epidemiologiczną.


Harmonogramy zajęć w semestrze II roku szkolnego 2021/2022

Plan zajęć – Opiekun Medyczny

Harmonogram zajęć – Technik Usług Kosmetycznych

Harmonogram zajęć – Technik Administracji – semestr II

Harmonogram zajęć – Technik Administracji – semestr IV


Harmonogram sesji egzaminacyjnej w roku szkolnym 2021/2022

Opiekun Medyczny

Technik Usług Kosmetycznych

Technik Administracji semestr II

Technik administracji semestr IV


Praktyki słuchaczy szkoły policealnej


  • FORMY EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH (pobierz)

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
DO SZKOŁY POLICEALNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE


Sesję egzaminacyjną w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie ustala się od 4 do 12 czerwca 2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna słuchaczy kończących szkołę i promująca słuchaczy na semestr programowo wyższy planowana jest 18 czerwca 2021 r.


HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ
W SZKOLE POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – SEMESTR WIOSENNY


Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie 30.11.2020r.

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ W SZKOLE POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Informacja o zajęciach praktycznych  w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie


Zakończenie semestru w Szkole Policealnej planowane jest na 29 stycznia 2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna i promująca słuchaczy na semestr programowo wyższy planowana jest na 29 stycznia 2021 r.

Sesję egzaminacyjną ustala się od 20 do 29 stycznia 2021 r.


Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych


OPIEKUN MEDYCZNY – Odbiór dyplomów

Odbiór dyplomów od dn. 19 października 2020 r. w szkole na ul. Sobieskiego 8 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Sekretariat ul. Sobieskiego 8 – (041) 3831195


REALIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
W SZKOLE POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE

Warunkiem ukończenia Szkoły Policealnej jest zaliczenie praktyki zawodowej. Jeżeli obawiasz się o swoje zdrowie, to możesz złożyć wniosek o przedłużenie jej realizacji do 15 lutego 2021 roku. Proszę o kontakt w tej sprawie z opiekunem semestru.

NAUCZANIE ZDALNE W SZKOLE POLICEALNEJ

W związku z pandemią COVID-19 oraz wprowadzeniu strefy czerwonej dla Powiatu Miechowskiego od 17 października 2020 roku nauka w Szkole Policealnej będzie prowadzona w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z wyjątkiem zajęć praktycznych. Proszę o kontakt z opiekunem semestru i nauczycielami uczącymi.

Dyrektor Szkoły
Marzena Samborska


Apel do absolwentów Szkoły Policealnej w zawodzie opiekun medyczny w ZS Nr 1 w Miechowie!

W imieniu Starosty Powiatu Miechowskiego, Dyrekcji miechowskich instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi i własnym zwracam się do absolwentów Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie kształcącej w zawodzie opiekun medyczny o podjęcie zadań opiekuńczych w instytucjach miechowskich sprawujących opiekę nad osobami starszymi i chorymi.

W sprawie omówienia warunków zatrudnienia podajemy kontakt telefoniczny:

  • Hospicjum w Miechowie 41 383 10 38, s. Benedykta 608 676 624
  • Dom Pomocy Społecznej ,,Betania” w Miechowie, tel.:41 383 30 40

Dyrektor Szkoły

Marzena Samborska


Opiekunowie semestru – kontakt DLA SŁUCHACZY

plany zajęć, terminy i formy egzaminów, kalendarz maturalny, kalendarz egzaminów zawodowych


REKRUTACJA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

REKRUTACJA DO SZKOŁY POLICEALNEJ ROK SZKOLNY 2020/2021


Z ŻYCIA SZKÓŁ POLICEALNYCH