KIERUNKI KSZTAŁCENIA


Bieżące informacje

Harmonogramy zajęć – semestr wiosenny:


Sesję egzaminacyjną w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie ustala się
od 7 do 21 stycznia 2023 r.
Konferencja klasyfikacyjna słuchaczy kończących szkołę i promująca słuchaczy na semestr
programowo wyższy planowana jest na 25 stycznia 2023 r.
Zakończenie semestru w Szkole Policealnej oraz zakończenie szkoły przez słuchaczy
Szkoły Policealnej kształcącej w zawodzie opiekun medyczny sem. III odbędzie się
27 stycznia 2023 r.


Harmonogram sesji egzaminacyjnej – semestr jesienny

Formy egzaminów semestralnych

Harmonogramy zajęć w semestrze I roku szkolnego 2022/2023

OPIEKUN MEDYCZNY ROK I/ SEMESTR PIERWSZY (SEMESTR JESIENNY)

OPIEKUN MEDYCZNY ROK II/ SEMESTR TRZECI (SEMESTR JESIENNY)

TECHNIK ADMINISTRACJI SEMESTR III (SEMESTR JESIENNY)

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SEMESTR III (SEMESTR JESIENNY) OPIEKUNOWIE SEMESTRÓW

Opiekunowie semestrów


Rekrutacja rok szkolny 2022/2023

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY POLICEALNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Regulamin rekrutacji


REALIZACJA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
W SZKOLE POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE

Warunkiem ukończenia Szkoły Policealnej jest zaliczenie praktyki zawodowej. Jeżeli obawiasz się o swoje zdrowie, to możesz złożyć wniosek o przedłużenie jej realizacji do 15 lutego 2021 roku. Proszę o kontakt w tej sprawie z opiekunem semestru.


DLA SŁUCHACZY

plany zajęć, terminy i formy egzaminów, kalendarz maturalny, kalendarz egzaminów zawodowych


REKRUTACJA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

REKRUTACJA DO SZKOŁY POLICEALNEJ ROK SZKOLNY 2020/2021


Z ŻYCIA SZKÓŁ POLICEALNYCH