Kultywowanie tradycji obrzędowości szkoły

„Ekonomik” to szkoła z wieloletnimi tradycjami. Jej początki sięgają lat 40stych ubiegłego wieku. Przez wszystkie lata swojej działalności, szkoła wykształciła wiele pokoleń ekonomistów, handlowców, technologów żywności, a także kucharzy, piekarzy, sprzedawców i mechaników.

Szkoła przywiązuje dużą wagę do wychowania. Jest instytucją demokratyczną, kultywującą tradycje, w której jest miejsce na naukę, wysokie wymagania, tolerancję i wzajemną życzliwość.

Uroczystości są stałym elementem szkolnego kalendarza i uzupełniają szkolną rzeczywistość, aby obok nauki i pracy rozwijały się pasje i zainteresowania młodych ludzi, a teraźniejszość łączyła się z przeszłością.


Doroczne Święto Szkoły

Szczególnie istotną uroczystością, która na trwałe wpisała się w kalendarz najważniejszych imprez szkolnych, jest Doroczne Święto Szkoły połączone z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

Ten uroczysty dzień rozpoczyna przemarsz społeczności szkolnej do Bazyliki Grobu Bożego, gdzie sprawowana jest msza święta w wyjątkowej oprawie liturgicznej z udziałem młodzieży.

Przemarsz z bazyliki do szkoły. Pierwsza z prawej p. Leokadia Wesołowska -
wieloletni opiekun Sztandaru Szkoły. Święto Szkoły 2007 r.
Przemarsz z bazyliki do szkoły. Pierwsza z prawej p. Leokadia Wesołowska – wieloletni opiekun Sztandaru Szkoły. Święto Szkoły 2007 r.
Przemarsz z bazyliki do szkoły. Święto Szkoły 2013r.
Przemarsz z bazyliki do szkoły. Święto Szkoły 2013r.

Po powrocie do szkoły wszyscy gromadzą się w sali gimnastycznej, aby wraz z zaproszonymi gośćmi obejrzeć część artystyczną, nasyconą treściami patriotycznymi, akcentami religijnymi i wzbogaconą pięknymi tradycyjnymi tańcami  oraz śpiewem, poprzedzoną ślubowaniem uczniów najmłodszego rocznika, którzy  ze czcią i szacunkiem recytują słowa roty.

Na długo pozostanie w pamięci Doroczne Święto Szkoły z dnia 26 października 2007 roku pod hasłem: „Patrz na Maryję i wzbij się do lotu…”. Wtedy po wielu latach nieobecności figura Matki Bożej powróciła na fronton budynku szkoły.

2007 r. - uroczysty powrót Figury Matki Bożej na fronton budynku.
2007 r. – uroczysty powrót Figury Matki Bożej na fronton budynku.

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Racławickiej 23. Do grudnia 1963 roku obiekt należał do Liceum Ogólnokształcącego.

Budynek miał piękną elewację, symetryczny układ architektoniczny, a na szczycie frontonu, we wnęce, umieszczono figurkę Matki Bożej. Postać stała na kuli ziemskiej, nogą deptała węże, u jej stóp był księżyc. Na głowie miała wieniec z dwunastu gwiazd. Rzeźba ta łączyła tradycje świeckie, narodowe – z wartościami chrześcijańskimi. Gdy, pięćdziesiąt lat temu, miejsce to stało się siedzibą Technikum Ekonomicznego, figura wciąż tam była, przypominając o potrzebie scalania przeszłości z teraźniejszością.

W latach siedemdziesiątych XX wieku (pod pretekstem remontu) zdjęto rzeźbę, wstawiając w to miejsce okno. Zniszczona figurka trafiła na krużganki miechowskiego kościoła. O jej zabezpieczenie zadbał proboszcz ks. Stanisław Wesołowski.

Minęły lata… W lipcu 2005 roku dyrektorem szkoły została Marzena Samborska, która wystąpiła z inicjatywą odzyskania zabytkowej rzeźby i umieszczenia jej w poprzednim miejscu. Przy wsparciu ks. Jerzego Gredki, proboszcza Parafii Grobu Bożego w Miechowie i Starosty Miechowskiego Mieczysława Bertka oraz dzięki przychylności społeczeństwa miechowskiego udało się odnowić i przenieść figurę na fronton budynku szkoły. Renowacji posagu dokonał krakowski rzeźbiarz Jan Funk.

26 października 2007 roku w obecności ks. Biskupa Kazimierza Ryczana, władz samorządowych, szkolnych, uczniów i Miechowian, przeniesiono posąg do niszy budynku przy ulicy Racławickiej 23.

Z tej okazji odbyła się uroczystość, która utrwaliła się w sercach i pamięci społeczności szkolnej oraz Miechowian. Pani Dyrektor M. Samborska uświadomiła zgromadzonym, że:

„Figura Matki Bożej ma już ponad sto lat. Można powiedzieć, że patrzyła ze swego miejsca na zmieniające się koleje losów naszego miasta i ojczyzny. Była świadkiem wojen, niewoli i wolności. Dzisiejsze wydarzenie uświadamia nam, że pomimo ciągłej przemiany świata, systemów politycznych i ideologii – istnieją trwałe wartości
i prawdy.”

Moment umieszczenia figury na frontonie budynku szkoły, październik 2007 r.
Moment umieszczenia figury na frontonie budynku szkoły, październik 2007 r.

Zespół „Miechowianie”

W celu kultywowania tradycji ziemi miechowskiej i tworzenia obrzędowości przy Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie rozpoczął swoją działalność Zespół Tańca Tradycyjnego.

Zespół powstał z inicjatywy pani dyrektor Marzeny Samborskiej przy dużym zaangażowaniu nauczyciela wychowania fizycznego pani Jolanty Wojtiuk.

Na podstawie historycznych zdjęć z przełomu XIX i XX  zostały odtworzone i uszyte regionalne stroje miechowskie, a zespół przyjął nazwę „Miechowianie”. 

Zespół „Miechowianie”, 2008 r.
Zespół „Miechowianie”, 2008 r.

Choreografią i przygotowaniem tańców od lat zajmują się nauczyciele wychowania fizycznego. Zespół zajmuje niezwykle ważne miejsce w naszej szkole.

Od momentu powstania dziesiątki młodych entuzjastów folkloru, tworzy grupy zgranych przyjaciół, których łączy zmiłowanie do tańca i pragnienie kultywowania tanecznego dorobku narodowego.

Taniec uwrażliwia, kieruje w stronę kultury narodowej i jest doskonałą formą spędzania wolnego czasu. „Miechowianie” swoimi występami uświetniają uroczystości szkolne i środowiskowe, promując powiat miechowski i szkołę.

Tradycje Bożonarodzeniowe

Szkolne Jasełka na trwałe wpisały się w tradycję naszej szkoły.

Odbywają się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia lub bezpośrednio po powrocie ze świątecznego wypoczynku. Aura świąt, uroczysty nastrój, piękne stroje i wspólne kolędowanie sprawiają, że wszyscy czujemy się lepsi, szczęśliwsi i połączeni ze sobą  magią świąt. Wzruszające widowiska jasełkowe przypominają nam o najważniejszym wydarzeniu w historii ludzkości, kiedy narodził się Zbawiciel.

Tradycją w naszej szkole są także klasowe spotkania wigilijne, podczas których uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami dzielą się opłatkiem i składają życzenia.

Corocznie młodzież naszej szkoły bierze udział w pielgrzymce maturzystów do Skorzeszyc i na Jasną Górę. Pod opieką wychowawców i katechetów uczniowie spędzają trzy dni w Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej. Jest to czas wyciszenia i modlitwy, wypełniony m.in. wykładami profesorów z katolickich uczelni oraz rozmowami na tematy nurtujące młodych ludzi. Podczas pielgrzymki do Częstochowy młodzież duchowo przygotowuje się do egzaminu dojrzałości oraz modli o dobry wybór dalszej drogi życiowej. 

Tradycje Bożonarodzeniowe

Bal Studniówkowy

Dopełnieniem tradycji jest Bal Studniówkowy uczniów klas maturalnych.

Bal rozpoczyna się tradycyjnym, długo przygotowywanym polonezem. W pięknych strojach, z powagą na twarzach, młodzież popisuje się swoimi umiejętnościami przed zgromadzonymi gośćmi. Zabawa i tańce trwają do białego rana. Czas zatrzymuje się na magicznych chwilach, do których będzie się wracało wspomnieniami przez całe życie, a czerwona podwiązka przyniesie szczęście na egzaminie maturalnym.

bal studniówkowy

Pożegnanie maturzystów

Pożegnanie maturzystów ma charakter niezwykle osobisty i podniosły. Młodzież uroczyście żegna Sztandar Szkoły, wychowawców, nauczycieli i młodszych kolegów. Rozdawane są świadectwa wyróżnionym oraz przekazywane nagrody książkowe tym, którzy otrzymali najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Wspólne pamiątkowe zdjęcia świadczą o więzi pomiędzy młodszymi rocznikami, które zostają w szkole, a tymi, którzy odchodzą, rozpoczynając dorosłe życie. Wszystkie chwile i wspomnienia zapisują się w historii szkoły, a ona w historii życia każdego z absolwentów.

Absolwenci, rocznik 2011
Absolwenci, rocznik 2011

Od lat realizujemy projekt „Młodzież Pamięta”, którego celem jest kultywowanie pamięci o przeszłości i bohaterskich czynach naszych przodków. Przeszłość zapisana na kartach historii stanowi część naszej tożsamości i nakłada na młode pokolenia obowiązek odpowiedzialności przed kolejnymi pokoleniami Polaków.

Dzień Otwarty Szkoły

Dzień Otwarty to kolejny, niezwykle ważny element związany z życiem szkoły i jej prawidłowym funkcjonowaniem. Zgodnie z mottem szkoły oferujemy naszym uczniom poziom kształcenia, zapewniający rozwój intelektualny i wychowawczy oraz przygotowujemy do dalszego kształcenia i pracy zawodowej.

Goście mogą osobiście przekonać się, że jako szkoła posiadamy wszelkie warunki, niezbędne dla prawidłowego rozwoju młodych ludzi.

Dysponujemy pięcioma pracowniami komputerowymi, nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, multimedialną pracownią językową, w której uczymy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego oraz bogato wyposażonymi pracowniami do kształcenia zawodowego.

Dzień Otwarty Szkoły, 2014r.
Dzień Otwarty Szkoły, 2014 r.

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

W kalendarz najważniejszych wydarzeń w naszej szkole wpisał się na stałe Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Jego celem jest integracja szkół gimnazjalnych z ponadgimnazjalnymi oraz przybliżenie uczniom zasad funkcjonowania samorządów terytorialnych, rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie i promowanie osiągnięć samorządów różnych szczebli.

Uczestnicy I edycji konkursu, 2006 r.
Uczestnicy I edycji konkursu, 2006r.

Przedostatni, ósmy konkurs był połączony z debatą pod hasłem: „Budowanie dialogu społecznego – do czego mamy dążyć sami, a czego oczekiwać od innych”. Burzliwa dyskusja ujawniła mocne i słabe strony Ziemi Miechowskiej, jej szanse oraz  oczekiwania młodzieży.

VIII edycja konkursu. Debata pt.” Budowanie Dialogu społecznego”.
Na zdj. Koordynator – S. Sady i Stowarzyszenie Odnowy Obszarów Wiejskich „Wieś i Europa”, 2013 r.
VIII edycja konkursu. Debata  pt.” Budowanie Dialogu społecznego”.
Na zdj. Koordynator – S. Sady i Stowarzyszenie Odnowy Obszarów Wiejskich „Wieś i Europa”, 2013 r.

W roku szkolnym 2013/2014 IX edycja konkursu  zbiegła się z obchodami 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, dlatego pytania, oprócz tematyki samorządowej, dotyczyły także funkcjonowania UE oraz Parlamentu Europejskiego.

I Forum pod hasłem: „Zdrowe pokolenie to modne pokolenie”

Innowacyjnym i pionierskim przedsięwzięciem było działanie pod nazwą I Forum pod hasłem: „ Zdrowe pokolenie to modne pokolenie”, poświęcone zdrowemu stylowi życia, które odbyło się 6 marca 2014 r. Wzięło w nim udział wielu znamienitych gości: małopolski wicekurator oświaty Grzegorz Baran, Starosta Miechowski Marian Gamrat, pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, burmistrz Miasta i Gminy Miechów Dariusz Marczewski, członkowie zarządu, powiatu, wójtowie gmin, dyrektorzy szkół wszystkich szczebli, przedstawiciele instytucji, przedsiębiorcy oraz delegacja niemieckiej szkoły Erich Gutenberg Berufskolleg z Bünde.

forum

Forum pod hasłem „Zdrowe pokolenie to modne pokolenie” poświęcone było propagowaniu zdrowego stylu życia. Jego cele to przede wszystkim: pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania się, uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej i jej wpływu na życie człowieka oraz wpływu reklam na to, co jemy. Przesłaniem tej cennej inicjatywy była myśl Hipokratesa: ”Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”.

Stoiska lokalnych producentów zdrowej żywności
Stoiska lokalnych producentów zdrowej żywności
forum

Współpraca zagraniczna

Od wielu lat szkoła nawiązuje współpracę zagraniczną. Francuskim  partnerem w wymianie międzyszkolnej z Francją była szkoła Leyce Champ Blanc z miejscowości Longreon.

Delegacja francuska w Zespole Szkół Nr1 w Miechowie, 2009r.
Delegacja francuska w Zespole Szkół Nr1 w Miechowie, 2009 r.
Podpisanie umowy o współpracy z Francją, 2011 r.
Od lewej: Starosta Miechowski M. Gamrat, przedstawiciele szkoły francuskiej, Dyrektor Szkoły M. Samborska.
Podpisanie umowy o współpracy z Francją, 2011 r.
Od lewej: Starosta Miechowski M. Gamrat, przedstawiciele szkoły francuskiej, Dyrektor Szkoły M. Samborska.

Od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. realizowaliśmy olbrzymie przedsięwzięcie, jakim był Projekt Partnerski „Marketing dla każdego” w ramach unijnego programu edukacyjnego Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Była to inicjatywa edukacyjna, związana z dziedziną kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dyrektor Szkoły Marzena Samborska inauguruje realizację projektu, 2007r.
Dyrektor Szkoły Marzena Samborska inauguruje realizację projektu, 2007 r.

Cele projektu dotyczyły promowania mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, wdrażania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspierania rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, działań wzmacniających jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Nadrzędnym celem było opracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi projektu Planu Marketingowego, by wypromować i sprzedać za granicą produkty wytworzone na lokalnych rynkach. Nasza szkoła stała się głównym koordynatorem projektu, w którym uczestniczyło sześć szkół o profilu ekonomicznym z następujących państw: Czech, Finlandii, Niemiec, Włoch, Turcji i Polski.

Wykład Adama Samborskiego profesora Uniwersytetu Ekonomiczne w Katowicach, wygłoszony w Domu Kultury w Miechowie w 2007r. do przedstawicieli sześciu państw projektu.
Wykład Adama Samborskiego profesora Uniwersytetu Ekonomiczne w Katowicach, wygłoszony w Domu Kultury w Miechowie w 2007 r. do przedstawicieli sześciu państw projektu
Wyjazd na Sycylię w ramach projektu, 2009 r. Opiekun mgr Jolanta Musiał - Hac
Wyjazd na Sycylię w ramach projektu, 2009 r. Opiekun mgr Jolanta Musiał – Hac

Współpraca ze szkołami z Niemiec

6 marca 2014 roku gościła w naszej szkole delegacja niemiecka z Erch Gutenberg Berlufskolleg z Bunde z Nadrenii Westfalii. Wizyta stała się okazją
do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy szkołami. Akt ten uroczyście zatwierdzili podpisami: Starosta Marian Gamrat, Dyrektor Marzena Samborska i reprezentujący szkołę z Niemiec: Stefan Kruger i Andrea  Dettmer. 

W dniach 23-26 marca 2014 r. gościliśmy drugą delegację nauczycieli z Friedrich-List- Berufskolleg w Hammpołożonego w północno-zachodniej części Niemiec. Ze szkołą tą podpisano umowę współpracy zagranicznej głównie w zakresie praktyk zawodowych. Friedrich-List-Berufskolleg w Hamm od ponad dwudziestu lat prowadzi praktyki zawodowe w wielu krajach europejskich, a teraz Miechów będzie pierwszą szkołą na mapie wschodniej Europy, z którą rozpoczną współpracę.

Podpisanie umowy współpracy zagranicznej. 
Od lewej: przedstawiciel szkoły niemieckiej, dyrektor ZSNr1 i K. Chrząszcz dyrektor firmy PRIMA AUTO sp. Zo.o. w Miechowie, marzec 2014 r.
Podpisanie umowy współpracy zagranicznej. 
Od lewej: przedstawiciel szkoły niemieckiej, dyrektor ZSNr1 i K. Chrząszcz dyrektor firmy PRIMA AUTO sp. Zo.o. w Miechowie, marzec 2014 r.

Międzynarodowa praktyka jest bardzo ważnym elementem kształcenia młodych ludzi. Daje nie tylko doświadczenie zawodowe, ale również poszerza horyzonty, kształtuje kompetencje międzykulturowe, wyposaża młodego człowieka w ważną w dzisiejszym świecie otwartość na Europę i na innych ludzi oraz otwiera nowe rynki pracy przed młodzieżą z naszego regionu. Mamy nadzieję, że dzięki tego typu doświadczeniom uczniowie będą mieli szansę na znalezienie pracy nie tylko w kraju, ale także za granicą. Nie bez znaczenia pozostaje fakt nawiązania kontaktów międzynarodowych oraz doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.

Podpisanie umowy o współpracy zagranicznej.
Od lewej: dyrektor ZSNr 1, J. Wołoch- właściciel F.H.P. „Wołoch”, przedstawiciel szkoły z Niemiec, 2014r.
Podpisanie umowy o współpracy zagranicznej.
Od lewej: dyrektor ZSNr 1, J. Wołoch- właściciel F.H.P. „Wołoch”, przedstawiciel szkoły z Niemiec, 2014 r.
Podpisanie umowy o współpracy zagranicznej.
  Od lewej: przedstawiciel szkoły z Niemiec, właściciel zakładu mechanicznego
T. Chwastek, dyrektor ZSNr 1, kierownik szkolenia praktycznego J. Węgrzynowicz, 2014 r
Podpisanie umowy o współpracy zagranicznej.
  Od lewej: przedstawiciel szkoły z Niemiec, właściciel zakładu mechanicznego T. Chwastek, dyrektor ZSNr 1, kierownik szkolenia praktycznego J. Węgrzynowicz, 2014 r

Projekty wspierające kształcenie zawodowe

Od września 2010 roku w Zespole Szkół nr 1 w Miechowie jest realizowany projekt systemowy Województwa Małopolskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a partnerem projektu – Powiat Miechowski. Koordynatorem szkolnego projektu jest p. Marzena Walczak.

Celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach,  lepsze powiązanie jego oferty
z potrzebami rynku pracy, poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego.

W naszej szkole w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” realizowane są następujące formy wsparcia:

 1. Kursy branżowe:  kurs profesjonalnej recepcjonistki, kurs kasy fiskalnej
  z obsługą komputera i kas fiskalnych, kurs kierownika sklepu, kurs gastronomiczny, kurs barmański, kurs kelnerski, kurs sekretarki – asystentki, kurs prawa jazdy, kurs spawacza, kurs operatora wózka widłowego, kurs carvingu, kurs operatora koparko – ładowarki.
 2. Zajęcia z zakresu wzmacniania kompetencji kluczowych,
 3. Staż-wizyta zawodoznawcza,
 4. Zajęcia z  doradztwa zawodowego,
 5. Staż – praktyka – koordynatorem szkolnym jest mgr Agata Malinowska-Sepielak
 6. Konkurs „Mam zawód. Mam fantazję”,
 7. Wizyta studyjna

Praktyczna nauka zawodu

Szkoła od wielu lat współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych w Miechowie. Jest to główny pracodawca dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych na Święcie Szkoły. Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych na Święcie Szkoły.
    Od lewej: dyr. szkoły M. Samborska, J. Borowski – Starszy Cechu, R. Gola, K. Wachacki
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych na Święcie Szkoły. Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych na Święcie Szkoły.
Od lewej: dyr. szkoły M. Samborska, J. Borowski – Starszy Cechu, R. Gola, K. Wachacki

W okresie nauki w Zespole Szkół Nr 1 uczniowie drugich i trzecich klas technikum oraz słuchacze Szkół Policealnych odbywają praktyki zawodowe, które trwają odpowiednio trzy i cztery tygodnie. Miejscem praktyk są zakłady i instytucje na terenie Miechowa. Uczniowie i słuchacze mają możliwość pogłębić wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne uzyskane na zajęciach szkolnych.

Przez wiele lat prace te koordynował kierownik szkolenia praktycznego Zbigniew Budziński, który został odznaczony w 2010r. Złotą Odznaką za zasługi w rzemiośle. Podobne odznaczenie za rozwój szkolnictwa zawodowego i zasługi w rzemiośle otrzymała p. dyrektor Marzena Samborska.

Trzeci od lewej p. Z. Budziński oraz zarząd Cechu Rzemiosł Różnych
Trzeci od lewej p. Z. Budziński  oraz zarząd Cechu Rzemiosł Różnych

Uczniowie mogą doskonalić zdobyte w szkole umiejętności w trakcie wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach pracy, zapoznawać się z organizacją pracy w poszczególnych zakładach, wyrabiać u siebie nawyki właściwej kultury pracy w zespołach ludzkich. Praktyka daje możliwość doskonalenia umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń oraz zapoznania się z wszelkiego rodzaju dokumentacją, zarządzeniami, regulaminami i instrukcjami oraz przepisami ppoż i bhp obowiązującymi w zakładach.

Dzięki dużej przychylności pracodawców nasi uczniowie odbywają praktyki m.in. w Urzędzie Skarbowym w Miechowie, Urzędzie Gminy i Miasta, Spółdzielni Mieszkaniowej, Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA, w salonie PRIMA AUTO SP. Z O.O. w Miechowie, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, w oddziałach bankowych oraz w piekarniach, hurtowniach, marketach, restauracjach na terenie Krakowa, Miechowa i  okolic.

Uczennice w recepcji Hotelu Mercure Dosłońce Conference & SPA, 2012r.
Uczennice w recepcji Hotelu Mercure Dosłońce  Conference & SPA, 2012r.
Uczniowie w salonie PRIMA AUTO sp. Z o. o. w Miechowie.
Uczniowie w salonie PRIMA AUTO sp. Z o. o. w Miechowie. 

Osiągnięcia szkoły

W listopadzie 2012r. odznaczono Sztandar Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie krzyżem za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Wśród uczniów naszej szkoły nie brakuje miłośników różnych dziedzin wiedzy. Jest wielu chętnych, zdolnych, młodych ludzi, biorących udział w olimpiadach i konkursach, zdobywających nagrody i wyróżnienia. Wśród  form rywalizacji na uwagę zasługują: Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej,  Olimpiada Teologiczna, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Konkurs Wiedzy z Rachunkowości i Finansów, Szkolny Konkurs Ekologiczny, Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej i Amerykańskiej,  Konkurs Języka Angielskiego, Konkurs Wiedzy o Przedsiębiorczości, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, Konkurs Historyczny, Konkurs Poezji Niemieckojęzycznej, Konkurs  „Popularyzacja wiedzy na temat związków Ziemi Miechowskiej z Jerozolimą”, Konkurs Gastronomiczny.

W ciągu roku szkolnego „Ekonomik” przystępuje do wielu projektów i programów edukacyjnych, w których zajmuje wysokie miejsca, a uczniowie  otrzymują nagrody i wyróżnienia. 

Małopolski Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” ma za zadanie przygotować uczniów do niesienia pomocy potrzebującym. Szkolnemu projektowi uczniowie „Ekonomika” nadali nazwę „Most nadziei”. Adresatami projektu były dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, pensjonariusze Domu Kombatanta oraz chorzy z miechowskiego hospicjum. Młodzież podjęła się wielu zadań m.in. przygotowania programu artystycznego z okazji Dnia Matki, akademii dla mieszkańców Domu Kombatanta, teatrzyku kukiełkowego. Włączyła się także  w akcję pomocy dla hospicjum „Pola Nadziei”. Podczas realizacji projektu młodzież spotykała się na warsztatach plastycznych, sportowych, muzycznych, kulinarnych i tanecznych. Podejmując się tego typu wyzwań udowadniamy, że naukę można połączyć z działaniami na rzecz innych ludzi, potrzebujących pomocy i wsparcia. 

Wyróżnieni w Małopolskim Projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, Kraków 2008r. Na zdjęciu z grupą młodzieży p. dyr. M. Samborska, burmistrz D. Marczewski i s. Donata

W roku szkolnym 2009 / 2010 szkoła przystąpiła do programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót do szkoły”.

Celem programu edukacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, realizowanego w szkole od kilku lat, skierowanego do młodych ludzi, jest aktywizacja młodzieży wokół aktualnych wydarzeń w Unii Europejskiej. Uczestnicząc w tej inicjatywie uczniowie zapoznali się z ważnymi priorytetami informacyjnymi Komisji Europejskiej oraz z funkcjonowaniem parlamentu europejskiego. 

Laureatki I miejsca konkursu
Laureatki I miejsca konkursu

Zajęcie I miejsca w kategorii szkół ponadgimnazjalnych było zwieńczeniem wysiłku pracy zarówno opiekunów, jak i uczniów. W drugim etapie konkursu szkoła zaprosiła posła Parlamentu Europejskiego na debatę europejską na temat: „Funkcjonowanie Unii Europejskiej i perspektywy jej rozwoju w przyszłości”. Gościem uczestniczącym w debacie był Czesław Siekierski. Laureatki pierwszego miejsca przygotowały wiele ciekawych materiałów i informacji dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej. W nagrodę zostały zaproszone do Brukseli. 

W 2012 roku uczeń naszej szkoły, Sebastian Filus zajął I miejsce w konkursie „Popularyzacja wiedzy na temat związków Ziemi Miechowskiej z Jerozolimą” i w nagrodę odbył podróż do Ziemi Świętej, gdzie zwiedził m.in. Dom Świętej Rodziny w Nazarecie i Bazylikę Zwiastowania. Był na Górze Tabor i Górze Oliwnej,  a także płynął statkiem po Jeziorze Galilejskim.

Organizacje szkolne

W Zespole Szkół Nr 1 działają organizacje młodzieżowe, zrzeszające uczniów z różnych klas, pragnących – poza nauką – rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Samorząd Uczniowski

Prężnie działa Samorząd Uczniowski, który tworzą uczniowie wybrani przez ogół społeczności szkolnej. Kandydaci do Samorządu Szkolnego prezentują przed wyborami swoje sylwetki, opracowują plakaty wyborcze, czasami humorystycznymi wierszykami zachęcają wyborców do oddania na nich swoich głosów. To Samorządowi, który jest inicjatorem wielu zadań i przedsięwzięć realizowanych w szkole, przypada szczególna rola w wychowaniu i oddziaływaniu na młodzież.

Samorząd Uczniowski, pragnąc uczynić życie szkolne użytecznym, we współpracy z członkami szkolnego koła PCK, niesie pomoc potrzebującym, włączając się   w różnego rodzaju akcje m.in. „Pomóżmy dzieciom”. Na potrzeby Domu Dziecka, szpitali, Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zagorzycach, zbierane są: używana odzież, obuwie, zabawki, kupowane są słodycze i prezenty. Samorząd Uczniowski pamięta o Dniu Edukacji Narodowej, rocznicach, ważnych wydarzeniach historycznych i lokalnych. Stara się również urozmaicić młodzieży szkolnej pierwszy dzień wiosny, przypadający na 21 marca. Aby w szkole było ciekawie i nie trzeba było szukać atrakcji poza jej budynkiem, organizowane są happeningi, wybory Miss i Mistera Wiosny, korowody przebierańców. Na te okazje przygotowywane są okolicznościowe akademie. Zgodnie z hasłami „Szkoła z pasją” i „Wiosną rozkwitają młode talenty” młodzież może  zaprezentować się w nowej, nietypowej odsłonie.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego podczas Dnia Otwartego Szkoły, 2012/2013
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego podczas Dnia Otwartego Szkoły, 2012/2013

Drużyna Harcerska

Działalność harcerska – według ksiąg protokołów – została zapoczątkowana w „Ekonomiku” w 1961 roku, gdy dyrektorem szkoły był pan Marian Wilczyński.

Od roku 1961 do końca czerwca 1995 roku w szkole funkcjonował Szczep „Błyskawica” im. Lotników Polskich Bohaterów Walki 1939-1945. Według kroniki, w dniu 15 września 1995 roku odbyła się pierwsza zbiórka 23 Drużyny Starszoharcerskiej im. Szarych Szeregów. Pod koniec roku 2003 drużyna została przeszeregowana z drużyny starszo-harcerskiej na drużynę wędrowniczą. Nazwa ta pozostała do dnia dzisiejszego. Realizując powyższe cele drużyna uczestniczy w organizacji: Dnia Nauczyciela, wieczornicy andrzejkowej, wieczornicy z okazji Dnia Myśli Braterskiej, Wigilii. Przeprowadza zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Towarzystwa Miłośników Odnowy Zabytków w Miechowie. Przedstawiciele drużyny uczestniczą w konkursie historycznym Wiedzy o Bitwie Miechowskiej, w Festiwalu Piosenki Harcerskiej, przed Świętem Zmarłych porządkują groby oraz uczestniczą w akcji „Sprzątania Świata”.

Klub Ekologa

Członkowie Klubu Ekologa świętują „Dzień Ziemi”, biorąc udział w akcji „Sprzątanie świata”. Występują ze specjalnie na tę okazję przygotowanym programem artystycznym, deklamując wiersze poświęcone dbaniu o czystość naszej planety oraz wygłaszają hasła propagujące ekologiczny tryb życia. Następnie przemierzają teren miasta w szczytnym celu zbierania śmieci. Pragną własnym przykładem udowodnić, że należy dbać
o czystość i porządek w swoim otoczeniu. Przez wiele lat opiekunem koła jest Małgorzata Łowicka – Gęgotek.

Klub Europejski

Szkolny Klub Europejski „EUROKLUB” działa od 1 stycznia 2001r. Klub skupia 40 uczniów, którzy interesują się problematyką zagraniczną. Uczestniczą w licznych olimpiadach, konkursach i quizach o tematyce unijnej. Młodzież aktywnie uczestniczy w Debatach Europejskich, prowadzonych przez fundacje i organizacje unijne. Opiekunem klubu od początku jego istnienia jest p. Ewa Bierońska.

Uczniowski Klub Sportowy „Ekonomik”

Uczniowski Klub Sportowy „Ekonomik” w swoich szeregach skupia obecnie 120 uczniów, ćwiczących w sekcjach tenisa stołowego, piłki siatkowej, koszykowej i lekkoatletycznej.

Opiekę pełni p. Dorota Stępień – Skrzypek

Działalność pozaszkolna

W szkole od 2007 roku działa zespół redakcyjny, wydający gazetkę „Notabene”. W numerach czasopisma znajdują się informacje bieżące, poświęcone życiu szkoły, najważniejszym wydarzeniom, tradycji polskiej, aktualnościom kulturalnym i osiągnięciom szkolnym.

Obok zespołu tańca tradycyjnego w Zespole Szkół Nr 1 działają grupy taneczne zajmujące się tańcem nowoczesnym.

Nauczyciele wychowania fizycznego tworzą choreografie taneczno – sportowe: na stepach, układy gimnastyki artystycznej ze wstążką, pokazy fitness, sytuacyjne układy taneczne, m.in. taniec pokoju, taniec wolności, taniec żydowski, tańce rewiowe.

Występ zespołu tańca nowoczesnego podczas uroczystego otwarcia sali gimnastycznej, 2010r.

Koło Teatralne

W 2015 roku jubileusz pracy artystycznej będzie obchodziło „Koło teatralne”, zrzeszające młodych ludzi, pragnących zaprezentować na scenie swoje aktorskie uzdolnienia i umiejętności. „Koło teatralne”, prowadzone przez Beatę Szarek i Katarzynę Muchę. W każdym roku uzdolniona artystycznie młodzież swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne, przygotowując okolicznościowe montaże słowno – muzyczne. „Koło teatralne” na trwałe wpisuje się w życie szkoły.

Otwarcie Hali Sportowej, występ Koła Teatralnego, 2010r.

Zespół muzyczny „Jutrzenka”

W szkole działa schola „Jutrzenka”. Piękny śpiew i gra na instrumentach urozmaicają uroczystości szkolne i środowiskowe. Schola bierze także udział
w konkursach, organizowanych poza szkołą, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Nasza szkoła wyjazdowo

W ciągu roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli odbywają wycieczki turystyczno – krajoznawcze, przedmiotowe, wyjeżdżają do kin i teatrów oraz odwiedzają wyższe uczelnie (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ).

Każdego roku, gdy zaświeci ciepłe, wiosenne słońce młodzież naszej szkoły udaje się na wycieczki integracyjne m.in. do Ojcowa, Ogrodzieńca, Racławic, Chrustów, Wymysłowa.

Podczas wspólnych zabaw, pod opieką wychowawców i opiekunów, uczniowie pieką kiełbaski, rozmawiają i grają w gry plenerowe.

Krakowski Salon Maturzystów pozwala na zapoznanie się z bogatą ofertą edukacyjną szkół wyższych. Przygotowane przez uczelnie stoiska wystawowe, spotkania z dziekanami różnych wydziałów i prezentacje multimedialne pozwalają na zbliżenie się do kolejnego etapu życia, wyboru dalszej drogi życiowej, kierunku i uczelni, które doprowadzą młodego człowieka do uwieńczenia podjętego trudu, czyli do uzyskania wyższego wykształcenia.

Młodzież naszej szkoły ma również okazję odbywać autentyczne, praktyczne lekcje: finansów, ekonomiki, rachunkowości, historii i wiedzy o społeczeństwie. Będąc w Warszawie uczniowie odwiedzili Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, zobaczyli „parkiet giełdy”, gdzie spotykają się inwestorzy, dokonujący transakcji, tablicę notowań oraz aktualny kurs niektórych spółek giełdowych. Zwiedzili Sejm, salę kolumnową oraz główną salę posiedzeń Sejmu, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Katyńskie.