loogo

„Praktyki zagraniczne” w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

W dniach od 17.02.2017 r. do 03.03. 2017 r. przeprowadzona została rekrutacja do projektu pn. „Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych” finansowanego przez Unię Europejską, w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Informacja o zebraniu rodziców- (czytaj)

Wyniki rekrutacji- (czytaj)

Rekrutacja – (czytaj)

Regulamin rekrutacji (czytaj)

Formularz zgłoszeniowy (kliknij)

Okres realizacji praktyk zagranicznych 01.12.2016- 28.01.2018r. 

Praktyka  odbyła się w miejscowości Scheuditz (16 km od Lipska) w terminie 10.09.2017r.-30.09.2017r.

Dofinansowanie projektu 168 051,67 PLN.

Dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie popularnego ,,Ekonomika” to nowe perspektywy rozwoju oraz otwarta droga do międzynarodowej ścieżki  kariery zawodowej i rozwoju osobistego.

Przed wyjazdem na staż uczniowie skorzystali z:

  1. wsparcia językowego;
  2. wsparcia kulturowego;
  3. wsparcia pedagogicznego.

Podczas staży uczestnicy zwiedzili Berlin i Drezno.

Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych (czytaj)


 PODSUMOWANIE PROJEKTU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1power

W dniu 8 lutego br. w Zespole Szkół Nr 1 na spotkaniu prezentującym realizowane w Szkole projekty podsumowano pracę w projekcie „Europejska mobilność zwiększa kompetencje zawodowe uczniów” i jego efekty. Zostały przypomniane cele główne i szczegółowe projektu oraz podsumowane wszystkie działania w projekcie. Przekazana została informacja na temat dokumentów stażowych, w opracowaniu których wykorzystano Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET oraz uzyskanych przez uczniów zaświadczeń i certyfikatów, które potwierdzają ich nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zawodowych w niemieckich przedsiębiorstwach.

DSC06325
28126479 1589424477845777 1800824630 o
DSC06297
28124681 1589423714512520 1654927462 o

PODSUMOWANIE ZAGRANICZNYCH PRAKTYK W NIEMCZECH – (CZYTAJ)

UCZNIOWIE PODCZAS ZAGRANICZNYCH PRAKTYK W NIEMCZECH – wrzesień 2017r.

http://www.ekonomik.miechow.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257:nasi-uczniowie-pozdrawiaja-z-praktyk-w-niemczech&catid=8&Itemid=167