logo

Współpraca Zespołu Szkół Nr 1 ze szkołą niemiecką z Hamm


W ramach międzynarodowej współpracy Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie z Friedrich- List- Berufskolleg w Hamm uczniowie z niemieckiej szkoły gościli w naszym mieście od 2 do 6 listopada 2015 r.

Polsko- niemiecka grupa młodzieży realizowała wspólnie projekt pt. “Powstania i ruchy demokratyczne w Polsce i Niemczech po I Wojnie Światowej” , który został dofinansowany przez organizację międzynarodową Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży( PNWM).Zadaniem PNWM jest wspieranie wzajemnego poznania, zrozumienia i współpracy młodych Polaków i Niemców.

Młodzież niemiecka przyjechała do Miechowa wraz z nauczycielami: panią Anną Schütz i panem Torstenem Lindemannem. Koordynatorem projektu była nauczycielka języka niemieckiego w ZS Nr 1 w Miechowie pani Iwona Lewartowska.

Program pobytu miał na celu integrację młodzieży polsko-niemieckiej, poznanie regionu miechowskiego, jego mieszkańców, kultury oraz analizę wydarzeń historycznych z puntku widzenia młodych Polaków i Niemców.Nasi goscie zwiedzili nie tylko zabytki Miechowa, ale również Krakowa i Kazimierza oraz zapoznali się z historią Nowej Huty. Dużym przeżyciem było zwiedzanie Muzeum w Oświęcimiu i Fabryki Emalii Schindlera na krakowskim Zabłociu.Świadomość różnic kulturowych, znajomość historii oraz postawa otwartości i tolerancji to podstawy wychowania młodych obywateli Europy i świata. To fundament europejskiego aspektu nauczania i wychowania.

W czasie tej wizyty podpisano również umowę o partnerskiej współpracy szkół w zakresie polsko-niemieckiej wymiany nauczycieli dotyczącą europejskiego aspektu rozwoju szkolnictwa i organizacji procesu nauczania.

22

Szczegółowe sprawozdanie z wymiany (kliknij)Po trwających ponad rok przygotowaniach doszło do spotkania grupy naszych uczniów z ich rówieśnikami z Erich- Gutenberg- Berufskolleg w Bünde. Uczniowie wraz z koordynatorem p. Iwoną Lewartowską i p. Lucyną Kubik przygotowywali się przez wiele miesięcy do realizacji projektu pt: „Europatag 2015- Auftakttreffen: Bünde und Miechow” wspieranego i dofinansowanego przez Polsko- Niemiecką- Współpracę- Młodzieży ( PNWM). Pięć wspólnie spędzonych dni pozwoliło na przełamanie bariery językowej, nawiązanie nowych znajomości a nawet przyjaźni, poznanie systemu organizacji nauczania, osobliwości regionu i specjałów niemieckiej kuchni. Młodzież miała możliwość zwiedzania szkoły i udziału w zajęciach lekcyjnych. Uczniowie uczestniczyli także w Święcie Szkoły organizowanym w ramach “Dnia Europejskiego”, który w tym roku poświęcony był Polsce. W trakcie tej uroczystości prezentowali Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, region małopolski i Powiat miechowski. Polskie stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem miejscowej społeczności szkolnej pragnącej jak najwięcej dowiedzieć się o naszym kraju, a produkty regionalne wzbudzały powszechne uznanie i zachwyt. Integralną częścią kształcenia młodzieży niemieckiej jest nauka zdrowego odżywiania w związku z tym uczniowie odwiedzili także gospodarstwo ekologiczne Bioland- Gut Wilhelmsdorf w Bielefeld, w którym poznali produkcję mleka ekologicznego oraz drogi jego dystrybucji. Wyjazd był wspaniałą przygodą, pełną wrażeń a nawet wzruszeń, uświadomił również młodzieży jak ważna jest nauka języków obcych a zwłaszcza języka niemieckiego. Z niecierpliwością czekamy na rewizytę młodzieży niemieckiej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie.


WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI Z Czech, Finlandii, Niemiec, Włoch, Turcji.


Zespół Szkól Nr 1 w Miechowie był głównym koordynatorem projektu „Marketing dla każdego”, w którym uczestniczyło sześć szkół o profilu ekonomicznym z następujących państw: Czech, Finlandii, Niemiec, Włoch, Turcji.

Od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. realizowaliśmy olbrzymie przedsięwzięcie, jakim był Projekt Partnerski „Marketing dla każdego” w ramach unijnego programu edukacyjnego Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Była to inicjatywa edukacyjna, związana z dziedziną kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dyrektor

Dyrektor Szkoły Marzena Samborska inauguruje realizację projektu, 2007r.

Cele projektu dotyczyły promowania mobilności pracowników na europejskim rynku pracy, wdrażania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspierania rozwiązań zwiększających przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, działań wzmacniających jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Nadrzędnym celem było opracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi projektu Planu Marketingowego, by wypromować i sprzedać za granicą produkty wytworzone na lokalnych rynkach. Nasza szkoła stała się głównym koordynatorem projektu, w którym uczestniczyło sześć szkół o profilu ekonomicznym z następujących państw: Czech, Finlandii, Niemiec, Włoch, Turcji i Polski.

wykl

Wykład Adama Samborskiego profesora Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, wygłoszony w Domu Kultury w Miechowie
w 2007r. do przedstawicieli sześciu państw projektu

syc

Wyjazd na Sycylię w ramach projektu, 2009r. Opiekun mgr Jolanta Musiał – Hac


Współpraca ze szkołami z Niemiec


6 marca 2014 roku gościła w naszej szkole delegacja niemiecka z Erch Gutenberg Berlufskolleg z Bunde z Nadrenii Westfalii. Wizyta stała się okazją do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy szkołami. Akt ten uroczyście zatwierdzili podpisami: Starosta Marian Gamrat, Dyrektor Marzena Samborska i reprezentujący szkołę z Niemiec: Stefan Kruger i Andrea Dettmer.

W dniach 23-26 marca 2014 r. gościliśmy drugą delegację nauczycieli
z Friedrich-List- Berufskolleg w Hammpołożonego w północno-zachodniej części Niemiec. Ze szkołą tą podpisano umowę współpracy zagranicznej głównie w zakresie praktyk zawodowych. Friedrich-List-Berufskolleg w Hamm od ponad dwudziestu lat prowadzi praktyki zawodowe w wielu krajach europejskich, a teraz Miechów będzie pierwszą szkołą na mapie wschodniej Europy, z którą rozpoczną współpracę.

umo1

Podpisanie umowy współpracy zagranicznej.

Od lewej: przedstawiciel szkoły niemieckiej, dyrektor ZSNr1
i K. Chrząszcz dyrektor firmy PRIMA AUTO sp. Zo.o. w Miechowie, marzec 2014r.

Międzynarodowa praktyka jest bardzo ważnym elementem kształcenia młodych ludzi. Daje nie tylko doświadczenie zawodowe, ale również poszerza horyzonty, kształtuje kompetencje międzykulturowe, wyposaża młodego człowieka
w ważną w dzisiejszym świecie otwartość na Europę i na innych ludzi oraz otwiera nowe rynki pracy przed młodzieżą z naszego regionu. Mamy nadzieję, że dzięki tego typu doświadczeniom uczniowie będą mieli szansę na znalezienie pracy nie tylko
w kraju, ale także za granicą. Nie bez znaczenia pozostaje fakt nawiązania kontaktów międzynarodowych oraz doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem niemieckim.

umo3

Podpisanie umowy o współpracy zagranicznej.
Od lewej: dyrektor ZSNr 1, J. Wołoch- właściciel F.H.P. „Wołoch”, przedstawiciel szkoły z Niemiec, 2014r.

umo4

Podpisanie umowy o współpracy zagranicznej.
Od lewej: przedstawiciel szkoły z Niemiec, właściciel zakładu mechanicznego
T. Chwastek, dyrektor ZSNr 1, kierownik szkolenia praktycznego J. Węgrzynowicz, 2014r.


>Od wielu lat szkoła nawiązuje współpracę zagraniczną z Francją


Francuskim partnerem w wymianie międzyszkolnej z Francją była szkoła Leyce Champ Blanc
z miejscowości Longreon.

delegacjaDelegacja francuska w Zespole Szkół Nr1 w Miechowie, 2009r.

umo

Podpisanie umowy o współpracy z Francją, 2011r.
Od lewej: Starosta Miechowski M. Gamrat, przedstawiciele szkoły francuskiej,
Dyrektor Szkoły M. Samborska.