ROZSTRZYGNIĘCIE

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje o rozstrzygnięciu zadania pn. “Adaptacja szatni na salę lekcyjną w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie przy ulicy Racławickiej 23”

W terminie składania ofert: (do dnia 07.02.2024 r. godz. 10:00) wpłynęły 2 oferty:

 1. Elektro–cmond Konrad Cholewa; 32-200 Miechów, ul. Zielona 3 za kwotę netto 31.021,63 zł – brutto 38.156,60 zł.
 2. Nakastlik Karol Serwatka; 32-353 Trzyciąż, ul. Wesoła 6 za kwotę netto 34.339,23 zł – brutto 42.237,25 zł.

o realizacji zadania zgodnie z Regulaminem zamówień do 130.000,00 zł. obowiązującym w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie wybrano ofertę Elektro – cmond Konrad Cholewa; 32-200 Miechów, ul. Zielona 3, która spełnia warunki zamówienia.

 

Wicedyrektor Szkoły

mgr Władysław Mastrzykowski


OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie  informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zadania:

Adaptacja szatni na  salę lekcyjną w budynku szkoły przy ulicy Racławickiej 23.

opis zamówienia

Termin składania ofert: 07.02.2024 r. godz.10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat szkoły; Zespół Szkół Nr 1 32-200 Miechów, ul. Racławicka 23

Forma składania ofert: pisemna (z adnotacją):

„Oferta na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie”.

Wzór oferty i przedmiar robót do pobrania w sekretariacie lub księgowości szkoły w Miechowie, ul. Racławicka 23 w godzinach od 8:00 do 15:00.

W ofercie należy ująć pełny zakres robót określony w przedmiarze robót wykonany z materiałów budowlanych określonych przedmiarem robót lub materiałów równoważnych.

Termin wykonania prac – do dnia 29 lutego 2024 r.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia i przedmiar robót dostępne są :

u kierownika gospodarczego szkoły – p. Andrzej Jędras , tel. 41 38 319 47, e-mail: zsz.miechow@wp.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 złotych.

Miechów, 25.01.2024 r.

 

Dyrektor

Marzena Samborska

_____________________________

Do pobrania:

 1. Kosztorys ślepy (format PDFformat DOCX)
 2. Wzór oferty (format PDFformat DOCX)
 3. Klauzula informacyjna RODO (format PDF)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – rok 2023


ROZSTRZYGNIĘCIE

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje o rozstrzygnięciu zadania:

„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkoły” przy ulicy Racławickiej 23″.

W terminie składania ofert: (do dnia 15.12.2023 r. godz. 11:00) wpłynęły 3 oferty:

 1. Hurtownia Drobiu i Wędlin Biernat Robert – Skawa 265, 34-713 Skawa;
 2. FHP „Wołoch Artykuły Spożywcze” Jan Wołoch, 32-200 Miechów , ul Krótka 5.
 3. Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa Janusz Cerek, 32-200 Miechów , ul Kolejowa 31;

Do realizacji zadania zgodnie z Regulaminem zamówień do 130 000,00 złotych obowiązującym w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie wybrano następujące oferty:

Część I – warzywa, owoce:

Hurtownia Spożywczo- Przemysłowa Janusz Cerek, 32-200 Miechów, ul. Kolejowa 31;

Część II – produkty mleczarskie:

FHP „Wołoch Artykuły Spożywcze” Jan Wołoch, 32-200 Miechów, ul Krótka 5;

Część  III – mięso i produkty mięsne:

Hurtownia Drobiu i Wędlin Biernat Robert – Skawa 265,  34-713 Skawa;

Część IV – produkty spożywcze:

FHP „Wołoch Artykuły Spożywcze” Jan Wołoch, 32-200 Miechów, ul Krótka 5;

Część V – ryby:

Hurtownia Drobiu i Wędlin Biernat Robert – Skawa 265, 34-713 Skawa.

 

Miechów, 18.12.2023 r.
Dyrektor
mgr inż. Marzena Samborska


Ogłoszenie

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zadania:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkoły przy ulicy Racławickiej 23.

opis zamówienia:
Termin składania ofert: 15.12.2023 r. godz.11:00
Miejsce składania ofert: sekretariat szkoły; Zespół Szkół Nr 1 32-200 Miechów, ul. Racławicka 23
Forma składania ofert: pisemna, z adnotacją:
Oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie”.
Wzór oferty i specyfikacja dostawy oraz klauzula informacyjna z art. 13 RODO
do pobrania w sekretariacie lub księgowości szkoły w Miechowie, ul. Racławicka 23 w godzinach od 8:00 do 15:00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są u: Pani Agnieszki Szostak-Kozioł, tel. 41 38 310 89, e-mail: ekonomik.miechow@gmail
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 złotych.

Miechów, 01.12.2023 r.

Dyrektor
mgr inż. Marzena Samborska


ROZSTRZYGNIĘCIE

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje o rozstrzygnięciu zadania:

„Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkoły” przy ulicy Racławickiej 23.

W terminie składania ofert: (do dnia 21.08.2023 r. godz. 11:00) wpłynęły 3 oferty:

 1. Hurtownia Drobiu i Wędlin Biernat Robert – Skawa 265, 34-713 Skawa;
 2. Hurtownia Spożywczo- Przemysłowa Janusz Cerek, 32-200 Miechów , ul Kolejowa 31;
 3. FHP „Wołoch Artykuły Spożywcze” Jan Wołoch, 32-200 Miechów , ul Krótka 5.

Do realizacji zadania zgodnie z Regulaminem zamówień do 130 000,00 złotych obowiązującym w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie wybrano następujące oferty :

Część I – warzywa, owoce:

Hurtownia Spożywczo- Przemysłowa Janusz Cerek, 32-200 Miechów, ul. Kolejowa 31;

Część II – produkty mleczarskie:

FHP „Wołoch Artykuły Spożywcze” Jan Wołoch, 32-200 Miechów, ul Krótka 5;

Część  III – mięso i produkty mięsne:

Hurtownia Drobiu i Wędlin Biernat Robert – Skawa 265,  34-713 Skawa;

Część IV – produkty spożywcze

FHP „Wołoch Artykuły Spożywcze” Jan Wołoch, 32-200 Miechów, ul Krótka 5;

Część V – ryby:

Hurtownia Drobiu i Wędlin Biernat Robert – Skawa 265, 34-713 Skawa.

Miechów, 24.08.2023 r.


OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zadania:

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkoły przy ulicy Racławickiej 23.

opis zamówienia:
Termin składania ofert: 21.08.2023 r. godz.11:00
Miejsce składania ofert: sekretariat szkoły; Zespół Szkół Nr 1 32-200 Miechów, ul. Racławicka 23
Forma składania ofert: pisemna, z adnotacją:
Oferta na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkoły w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie”.
Wzór oferty i specyfikacja dostawy oraz klauzula informacyjna z art. 13 RODO
do pobrania w sekretariacie lub księgowości szkoły w Miechowie, ul. Racławicka 23 w godzinach od 8:00 do 15:00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są u: Pani Agnieszki Szostak-Kozioł, tel. 41 38 310 89, e-mail: ekonomik.miechow@gmail
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 złotych.

Miechów, 03.08.2023 r.

 

Dyrektor
mgr inż. Marzena Samborska


KS. 1.26.1.2023

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje o rozstrzygnięciu zadania pn. „Remont sali lekcyjnej na I piętrze oraz wymiana posadzki w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie przy ulicy Racławickiej 23”

W terminie składania ofert: (do dnia 07.07.2023 r. godz. 10.00) wpłynęły 3 oferty:

 1. RAK – BUD s.c. Janina Rakoczy, Halina Zdonek; 32-200 Miechów, ul. Racławicka 60 za kwotę netto 45 424,52 zł. – brutto 55 872,16 zł.
 2. Usługi Remontowo-Budowlane Adam Dudziński; 32-200 Miechów, ul. Kamienna 13
  za kwotę netto 40 404,12 zł. – brutto 49 697,07 zł.
 3. Elektro – cmond Konrad Cholewa; 32-200 Miechów, ul. Zielona 3 za kwotę netto 39 475,35 zł. – brutto 48 554,68 zł.

Do realizacji zadania zgodnie z Regulaminem zamówień do 130 000,00 złotych obowiązującym w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie wybrano ofertę Firmy: Elektro – cmond Konrad Cholewa, 32-200 Miechów, ul. Zielona 3, która spełnia warunki zamówienia.

Miechów, 10.07.2023 r.

 

Dyrektor Szkoły

mgr inż. Marzena Samborska


OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zadania: „Remont sali lekcyjnej na I piętrze oraz wymiana posadzki w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie przy ulicy Racławickiej 23”.

Termin składania ofert: do dnia 07.07.2023 r. godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: Sekretariat szkoły; Zespół Szkół Nr 1, 32 -200 Miechów, ul. Racławicka 23.

Forma składania ofert: pisemna z adnotacją:

Oferta na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie“.

Wzór oferty i kosztorys ślepy (przedmiar robót) oraz klauzula RODO do pobrania w sekretariacie lub księgowości szkoły w Miechowie, ul. Racławicka 23, w godzinach od 8:00 do 15:00.

W ofercie należy ująć pełny zakres robót określony w przedmiarze robót wykonany z materiałów budowlanych określonych przedmiarem robót lub materiałów równoważnych.

Termin wykonania prac – do dnia 19 sierpnia 2023 r.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia i przedmiar robót dostępne są:

u kierownika gospodarczego szkoły – p. Andrzej Jędras, tel. 41 38 319 47, e-mail: zsz.miechow@wp.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 130 000 złotych.

Miechów, 27.06.2023 r.

 

Wicedyrektor

mgr Władysław Mastrzykowski


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – rok 2022

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – rok 2021


Zapytanie ofertowe

dostawa artykułów do stołówki szkolnej

pobierz dokumentację


Rozstrzygnięcie

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (laptopy, komputery stacjonarne, projektory, drukarki, tablety) na potrzeby szkoły:

W terminie składania ofert (do dnia 17.11.2022 r.) wpłynęły 3 oferty:

FHU ADLER, 32-200 Miechów, ul. Racławicka 5 – netto 73 169,92 zł.

LINKART Maciej Laskowicz, 32-015 Kłaj, Stanisławice 254 – netto 48 976,00 zł.

NEONET S.A., 50-505 Wrocław, ul. Nyska 48A – oferta nieważna z uwagi na brak asortymentu w ofercie (drukarki, tablety)

Do realizacji zadania zgodnie z Regulaminem zamówień do 30 000 euro obowiązującym z Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie wybrano Firmę LINKART Maciej Laskowicz, 32-015 Kłaj, Stanisławice 254.

Miechów 22.11.2022 r

 

Andrzej Jędras

Kierownik Gospodarczy


Miechów, 07.11.2022r.

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie zaprasza do składania ofert na niżej wymieniony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Ofertę prosimy złożyć do dnia 17 listopada 2022 r.

Laptopy –  18  sztuk o następujących  parametrach:

 • Procesor Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5;
 • Pamięć RAM – minimum 8GB;
 • Dysk SSD – minimum 256 GB;
 •  Przekątna monitora – minimum 15”;
 • Karta sieciowa bezprzewodowa;
 • Karta sieciowa przewodowa Ethernet;
 • Gniazda USB – minimum 2;
 • System operacyjny – Windows 10  lub Windows 11;
 • Pakiet Microssoft Office, wersja 2019 lub wyższa;

Komputer stacjonarny –  3 sztuki  o następujących parametrach :

 • Procesor : liczba rdzeni – minimum 4, częstotliwość taktowania – minimum 3,0 GHz;
 • Pamięć RAM: pojemność – minimum 8 GB;
 • Dysk twardy: technologia SSD, pojemność minimum 256 GB;
 • Zintegrowana karta graficzna oraz dźwiękowa;
 • Gniazda USB: w liczbie minimum 4 na ścianie tylnej oraz minimum 2 na ścianie czołowej;
 • Karta sieciowa bezprzewodowa
 • Zainstalowany system operacyjny – Windows 10 lub wyższy;
 • Zainstalowany pakiet Microssoft Office w wersji 2019 lub wyższej.

Drukarki  –  2 sztuki  o następujących parametrach :

 • Technologia druku : Laserowa, kolorowa;
 • Format wydruku : A4;
 • Gniazdo USB;
 • Karta sieciowa przewodowa Ethernet;
 • Tonery startowe w zestawie;
 • Wydajność pojemników z tonerem: minimum 1 000 stron;

Projektory   –  2 sztuki  o następujących parametrach :

 • Typ matrycy: Led;
 • Jasność( ANSI lumen):  180 lub wyższa;
 • Współczynnik kontrastu: 2000:1 lub wyższy;
 • Rozdzielczość minimalna: HD (1280 x720);
 • Złącza : HDMI, VGA;
 • Wbudowany głośnik, Sterowanie bezpośrednio na urządzeniu oraz zdalne – pilotem;
 • Żywotność lampy w trybie standardowym: 25 000 lub wyższa;
 • Możliwość montażu oraz pracy w trybie podwieszonym do sufitu.

Tablety   –  2 sztuki  o następujących parametrach :

 • Liczba rdzeni procesora: 8 lub więcej;
 • Traktowanie procesora: 1.8 GHz  lub wyższe;
 • Pojemność pamięci RAM: 3 GB lub większa;
 • Pamięć wewnętrzna: 32 GB lub więcej;
 • System operacyjny: Android;
 • Przekątna ekranu: 14”;
 • Rozdzielczość ekranu : 1920 x 1200 pikseli lub wyższa;
 • Pojemność baterii: 7 000 mAh lub wyższa;
 • Aparat: przód – minimum 5 Mpix, tył – minimum 8 Mpix;
 • Czytnik kart pamięci, Wi – Fi, Bluetooth;
 • Gniazdo słuchawki/ mikrofon;
 • Gniazdo USB;
 • Ładowarka w zestawie.

Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie jest Pan Witold Kozłowski tel. kontaktowy 41 383 19 47  lub mailowy: ekonomik.miechow@gmail.com.


Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie

zaprasza do składania ofert

na dostawę schodołazu

czytaj więcej


Miechów, dnia 23.08.2022 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr l W MIECHOWIE 32 – 200

MIECHÓW, UL. RACŁAWICKA 23

zaprasza do składania ofert

na

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ZAMÓWIENIE SKŁADA SIĘ Z VII CZĘŚCI:

 • CZĘŚĆ I – warzywa, owoce i przetwory owocowe – 15300000-1, 15310000-4,
 • CZĘŚĆ II – produkty mleczarskie i jaja – 15500000-3, 03142500-3,
 • CZĘŚĆ III – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – 15100000-9,
 • CZĘŚĆ IV – różne produkty spożywcze, mąki i przetwory zbożowo-mączne, oleje -15800000-6, 15600000-4, 15400000-2,
 • CZĘŚĆ V – ryby

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wydatków do 30 000 euro w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie.

Termin realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy do 20.12.2022 r.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin składania ofert do dnia: 31 sierpnia 2022 r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23.

Termin otwarcia ofert: 31 sierpnia 2022 r. godz. 12.00 w gabinecie Wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

Wadium: nie przewiduje się.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.

Termin związania z ofertą: 30 dni.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Andrzej Jędras – Kierownik Gospodarczy – tel. 41 38 31947; Pani Marta Sowińska- intendent

mgr Władysław Mastrzykowski – Wicedyrektor


ROZSTRZYGNIĘCIE

KS. 2.26.2.2022

Miechów, 29.07.2022 r.

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje o rozstrzygnięciu zadania pn. „Modernizacja części kotłowni gazowej w istniejącym budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie przy ul. Sobieskiego 8”.

W terminie składania ofert (do dnia 28.07.2022 r. godz. 10.00) wpłynęły 2 oferty:

 1. Firma Handlowa „MPBP” Eugeniusz Poręba,
  ul. Racławicka 43a, 32-200 Miechów,
  za kwotę netto 69 880,00 zł. – brutto 85 952,40 zł.
   
 2. Zakład Usług Remontowo Budowlanych Wod-Kan. CO.GAZ Grzegorz Sajdak,
  ul. Miechowska 26, 32-250 Miechów-Charsznica,
  za kwotę netto 74 600,00 zł. – brutto 91 758,00 zł.

Do realizacja zadania zgodnie z Regulaminem zamówień do 30 000 euro obowiązującym w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie wybrano ofertę firmy: Firma Handlowa „MPBP” Eugeniusz Poręba, ul. Racławicka 43a, 32-200 Miechów, która spełnia warunki zamówienia.

 

Dyrektor
mgr inż. Marzena Samborska


OGŁOSZENIE

KS. 2.26.2.2022

Zespół Szkół Nr l w Miechowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zadania: „Modernizacja części kotłowni gazowej w istniejącym budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ulicy Sobieskiego 8 w Miechowie.

Termin składania ofert: do dnia 28.07.2022 r., godz.10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat szkoły; Zespół Szkół Nr l 32 -200 Miechów, ul. Racławicka 23

Forma składania ofert: pisemna z adnotacją:

Oferta na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół Nr l w Miechowie“.

Wzór oferty i kosztorys ślepy (przedmiar robót) oraz klauzula RODO do pobrania w sekretariacie lub księgowości szkoły w Miechowie, ul. Racławicka 23 w godzinach od 8:00 do 15:00

W ofercie należy ująć pełny zakres robót określony w przedmiarze robót wykonany z materiałów określonych przedmiarem robót lub materiałów równoważnych.

Termin wykonania prac – do dnia 16 września 2022 r.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia i przedmiar robót dostępne są : u kierownika gospodarczego szkoły:

P. Andrzej Jędras , tel. 41 38 319 47, e-mail: zsz.miechow@wp.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

Miechów, 19.07.2022 r.

Dyrektor mgr inż. Marzena Samborska


Rozstrzygnięcie

Ks.2.26.1.2022

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje o rozstrzygnięciu zadania pn. „Remont łazienki na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie przy ulicy Racławickiej 23″.

W terminie składania ofert (do dnia 15.06.2022 r., godz 10:00) wpłynęły dwie oferty:

 1. Usługi Remontowo-Budowlane Adam Dudziński; 32-200 Miechów, ul. Kamienna 13 za kwotę netto 31 748,06 zł – brutto 39 050,11.
 2. Firma Handlowo-Usługowa BEST s.c.; 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 16 za kwotę netto 37 357,63 zł – brutto 45 944,88.

Do realizacji zadania zgodnie z Regulaminem zamówień do 30 000 euro obowiązującym w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie wybrano ofertę firmy:

Usługi Remontowo-Budowlane Adam Dudziński,

która spełniła warunki zamówienia.

Miechów 20.06.2022 r.

 

Wicedyrektor

mgr Władysław Mastrzykowski


OGŁOSZENIE

Kandydaci, którzy złożyli wiosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół
Nr 1 w Miechowie na rok szkolny 2022/2023 proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu
szkoły po odbiór skierowań na badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o barku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
Bezpłatne badania będzie można wykonać w:

 1. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne TOP-MED.,
  ul. Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów
 2. Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy, ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków.
  Zaświadczenie lekarskie należy złożyć do sekretariatu szkoły w terminie do 25.07.2022 r.

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zadania:

„Remont łazienki na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie przy ulicy Racławickiej 23″.

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2022 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat szkoły, Zespół Szkół Nr 1, 32 -200 Miechów, ul. Racławicka 23.

Forma składania ofert: pisemna z adnotacją:

 „Oferta na wykonanie prac remontowych  w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie”. Wzór oferty i kosztorys ślepy (przedmiar robót) oraz klauzula RODO do pobrania w sekretariacie lub księgowości szkoły w Miechowie, ul. Racławicka 23 w godzinach  od  8:00 do 15:00.

W ofercie  należy ująć pełny zakres robót określony w przedmiarze robót wykonany  z materiałów budowlanych  określonych przedmiarem robót lub materiałów równoważnych. Termin wykonania prac  – do dnia 29 lipca 2022 r.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia i przedmiar robót dostępne są u kierownika gospodarczego szkoły:

P. Andrzej Jędras , tel. 41 38 319 47, e-mail : zsz.miechow@wp.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

Miechów, 06.06.2022 r.

 

Wicedyrektor

mgr Władysław Mastrzykowski


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej 1
owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej 2