Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej


ROZSTRZYGNIĘCIE

KS. 2.26.2.2022

Miechów, 29.07.2022 r.

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje o rozstrzygnięciu zadania pn. „Modernizacja części kotłowni gazowej w istniejącym budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie przy ul. Sobieskiego 8”.

W terminie składania ofert (do dnia 28.07.2022 r. godz. 10.00) wpłynęły 2 oferty:

 1. Firma Handlowa „MPBP” Eugeniusz Poręba,
  ul. Racławicka 43a, 32-200 Miechów,
  za kwotę netto 69 880,00 zł. – brutto 85 952,40 zł.
   
 2. Zakład Usług Remontowo Budowlanych Wod-Kan. CO.GAZ Grzegorz Sajdak,
  ul. Miechowska 26, 32-250 Miechów-Charsznica,
  za kwotę netto 74 600,00 zł. – brutto 91 758,00 zł.

Do realizacja zadania zgodnie z Regulaminem zamówień do 30 000 euro obowiązującym w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie wybrano ofertę firmy: Firma Handlowa „MPBP” Eugeniusz Poręba, ul. Racławicka 43a, 32-200 Miechów, która spełnia warunki zamówienia.

 

Dyrektor
mgr inż. Marzena Samborska


OGŁOSZENIE

KS. 2.26.2.2022

Zespół Szkół Nr l w Miechowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zadania: „Modernizacja części kotłowni gazowej w istniejącym budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ulicy Sobieskiego 8 w Miechowie.

Termin składania ofert: do dnia 28.07.2022 r., godz.10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat szkoły; Zespół Szkół Nr l 32 -200 Miechów, ul. Racławicka 23

Forma składania ofert: pisemna z adnotacją:

Oferta na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół Nr l w Miechowie“.

Wzór oferty i kosztorys ślepy (przedmiar robót) oraz klauzula RODO do pobrania w sekretariacie lub księgowości szkoły w Miechowie, ul. Racławicka 23 w godzinach od 8:00 do 15:00

W ofercie należy ująć pełny zakres robót określony w przedmiarze robót wykonany z materiałów określonych przedmiarem robót lub materiałów równoważnych.

Termin wykonania prac – do dnia 16 września 2022 r.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia i przedmiar robót dostępne są : u kierownika gospodarczego szkoły:

P. Andrzej Jędras , tel. 41 38 319 47, e-mail: zsz.miechow@wp.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

Miechów, 19.07.2022 r.

Dyrektor mgr inż. Marzena Samborska


Rozstrzygnięcie

Ks.2.26.1.2022

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje o rozstrzygnięciu zadania pn. „Remont łazienki na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie przy ulicy Racławickiej 23″.

W terminie składania ofert (do dnia 15.06.2022 r., godz 10:00) wpłynęły dwie oferty:

 1. Usługi Remontowo-Budowlane Adam Dudziński; 32-200 Miechów, ul. Kamienna 13 za kwotę netto 31 748,06 zł – brutto 39 050,11.
 2. Firma Handlowo-Usługowa BEST s.c.; 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 16 za kwotę netto 37 357,63 zł – brutto 45 944,88.

Do realizacji zadania zgodnie z Regulaminem zamówień do 30 000 euro obowiązującym w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie wybrano ofertę firmy:

Usługi Remontowo-Budowlane Adam Dudziński,

która spełniła warunki zamówienia.

Miechów 20.06.2022 r.

 

Wicedyrektor

mgr Władysław Mastrzykowski


OGŁOSZENIE

Kandydaci, którzy złożyli wiosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół
Nr 1 w Miechowie na rok szkolny 2022/2023 proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu
szkoły po odbiór skierowań na badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego
zawierającego orzeczenie o barku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
Bezpłatne badania będzie można wykonać w:

 1. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne TOP-MED.,
  ul. Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów
 2. Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy, ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków.
  Zaświadczenie lekarskie należy złożyć do sekretariatu szkoły w terminie do 25.07.2022 r.

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zadania:

„Remont łazienki na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie przy ulicy Racławickiej 23″.

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2022 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat szkoły, Zespół Szkół Nr 1, 32 -200 Miechów, ul. Racławicka 23.

Forma składania ofert: pisemna z adnotacją:

 „Oferta na wykonanie prac remontowych  w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie”. Wzór oferty i kosztorys ślepy (przedmiar robót) oraz klauzula RODO do pobrania w sekretariacie lub księgowości szkoły w Miechowie, ul. Racławicka 23 w godzinach  od  8:00 do 15:00.

W ofercie  należy ująć pełny zakres robót określony w przedmiarze robót wykonany  z materiałów budowlanych  określonych przedmiarem robót lub materiałów równoważnych. Termin wykonania prac  – do dnia 29 lipca 2022 r.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia i przedmiar robót dostępne są u kierownika gospodarczego szkoły:

P. Andrzej Jędras , tel. 41 38 319 47, e-mail : zsz.miechow@wp.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

Miechów, 06.06.2022 r.

 

Wicedyrektor

mgr Władysław Mastrzykowski


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej 1
owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej 2