Zasady pracy nauczycieli biblioteki

Godziny pracy biblioteki szkolnej

PONIEDZIAŁEK – 730 – 1630

WTOREK – 730 – 1630

ŚRODA – 730 – 1630

CZWARTEK – 730 – 1630

PIĄTEK – 730 – 1630

SOBOTA (dwie w miesiącu)
II semestr:
21.01,   04.02,  18.02, 04.03,  18.03,  01.04, 22.04,  06.05,  20.05, 03.06,  17.06

1000 – 1400


W ramach wieloletniego programu- “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  biblioteka szkolna otrzymała dofinansowanie do zakup nowości czytelniczych, zgodnych z zainteresowaniami młodzieży.

Nowości w naszej bibliotece!

Upowszechnianie czytelnictwa wśród społeczności szkolnej (czytaj)

Promocja czytelnictwa (czytaj)


Zasady korzystania z biblioteki szkolnej:

Regulamin biblioteki szkolnej (czytaj)

  1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół NR 1 w Miechowie, nauczyciele oraz rodzice uczniów.
  2. Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece.
  3. Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu , w czytelni (wolny dostęp do księgozbioru podręcznego i czasopism) oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres jednego miesiąca, lektury na dwa tygodnie, kasety wideo, płyty CD na jeden dzień.
  5. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.
  6. Słuchacze Szkół dla Dorosłych mogą złożyć pisemne zamówienie danej książki w sekretariacie przy ul. Sobieskiego 8 lub bezpośrednio w bibliotece.
  7. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.
  8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
  9. Wszystkie wypożyczone przez uczniów i słuchaczy materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego lub zakończeniem ostatniego semestru. 
  10. Pracownia multimedialna w bibliotece szkolnej w Zespole Szkół Nr 1. Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele oraz uczniowie ZS Nr 1. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
IMG 1012 Kopiowanie