Plakat - MBOT

Więcej informacji


Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z sytuacją epidemiologiczną.


Procedury bezpieczeństwa


DNI OTWARTE NA WYŻSZYCH UCZELNIACH W KRAKOWIE:

Dzień Otwarty Online Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  –  22 kwietnia  2021 r.

Wirtualny Dzień Otwarty AGH – 16 kwietnia 2021r.

Wirtualne Dni Otwarte Politechniki Krakowskiej 26-27 marca 2021r.

W dniach 25-26 marca 2021 r. (w godzinach od 12 do 18) WIRTUALNE DNI OTWARTE Uniwersytetu Jagielońskiego


Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia


Informacje Uczniowie/Rodzice/Nauczyciele ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Kampania społeczna “Używaj zmysłów, bądź w realu”


Zaproszenie na konsultacje


Informacje dotyczące egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021 znajdują się w zakładce Egzamin Zawodowy.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miechowie – informacja


Informacja o pracy biblioteki


Informacja 30.11.2020r.


HARMONOGRAM ZEBRANIA Z RODZICAMI – wrzesień 2020r.10 zasad dla ucznia / Wskazówki dla rodzica

{gallery}2020/covid{/gallery}
* W Zespole Szkół Nr 1 w przestrzeniach wspólnych używamy maseczek.
Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej
Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 przygotowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS


Orgaznizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020


Informacja od Dyrektora Szkoły: Dla uczniów (słuchaczy) zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2020r.


Informacja 18.06.2020r.  


Informacja 04.06.2020r.  


Informacje przed egzaminem maturalnym 2020


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br.


Harmonogram konsultacji w Zespole Szkół Nr 1 


Harmonogram matur – czerwiec 2020 r.


Pakiet – bezpieczny  UCZEŃ, MATURZYSTA w Zespole Szkół Nr 1


Instrukcja dla maturzystów w związku z COVID oraz wykaz przyborów


Wytyczne sanitarne dla zdających.


Komunikat Dyrektora Szkoły dla Maturzystów – 22.05.2020 r.


Harmonogram konsultacji dla Maturzystów


Wytyczne dotyczące konsultacji – 18.05.2020


Wytyczne dotyczące zajęć rewalidacyjnych


Komunikat Dyrektora Szkoły 14.05.2020 r.


Konstytucja 3 Maja – referat


Dyplom technika – uczniowie lubią się uczyć


Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny


Drodzy uczniowie, rodzice – informacja od psychologa szkolnego


Drodzy Maturzyści,

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie będzie organizował próbną maturę dla uczniów klas czwartych. Egzamin próbny w formie zdalnej obędzie się w dniach 2-8 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowy harmonogram znajduje się pod adresem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200324%20Proba%20EM.pdf

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły, zakładka Uczniowie.


Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów w nauce (materiał pomocniczy)


Kształcenie na odległość MEN – poradnik dla szkół


Komunikat dla uczniów i rodziców 25.03.2020r.


Wskazania dla rodziców


Nieodpłatna pomoc prawna na terenie POWIATU MIECHOWSKIEGO


Informacja dotycząca kontaktu z ZS NR 1


Komunikat w sprawie świadectw potwierdzających uzyskanie kwalifikacji w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020


Komunikat Dyrektora Szkoły 17.03.2020r.


 Komunikat Dyrektora Szkoły 12.03.2020r


 Informacja dot.zawieszenia zajęć


 Co musisz wiedzieć o koronawirusie – informacja