logo niepodleglosci

100 – lecie Niepodległości Polski

1918 – 2018

Najważniejsze zadania realizowane w szkole:

 1. “ZNAM SWOJE KORZENIE” – ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej, poszanowanie dla dokonań własnego narodu i narodów świata.
 2. Hymn Polski.
 3. „Polskie symbole narodowe” – tematyczne lekcje wychowawcze.
 4. Konkurs recytatorski poezji patriotycznej.
 5. Konkurs plastyczny upamiętniający 100. Rocznice Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 6. Udział w  VI edycji konkursu “Ziemia Miechowska w Walce o Niepodległość” organizowanym przez Zespół Szkół Nr 2.
 7. Włączenie się do czynnego udziału w “Widowisku Dumy i Radości” zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 8. Pamiętamy o tych, co zmarli za naszą wolność – wizyta na grobach żołnierzy – zapalenie zniczy.
 9. Uroczystość o zasięgu poza szkolnym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę połączone z Dorocznym Świętem Szkoły.
 10. Widowisko “Dla Niepodległej” w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Nr 1  dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.
 11. 11 listopada 2018r. – aktywne uczestnictwo w powiatowych obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości.