Informacja dla absolwentów szkoły

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. dla absolwentów szkoły upływa 7 lutego 2022 r.

Deklaracja maturalna powinna być wypełniona starannie, czytelnie, podpisana przez absolwenta szkoły i złożona w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2022 r. do sekretariatu Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie przy ul. Racławickiej 23.

Formularz deklaracji do pobrania.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie:

Informacje o egzaminie maturalnym 2021/2022 – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie


Informacja dla maturzystów – matura 2022

Materiały edukacyjne dla maturzystów

Terminy dla uczniów klas maturalnych, którzy zamierzają w roku szkolnym 2021/2022 przystąpić do egzaminu maturalnego

Terminy dla absolwentów, którzy zamierzają w roku szkolnym 2021/2022 przystąpić do egzaminu maturalnego

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Harmonogram szczegółowy egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie egzaminie maturalnym w 2022 roku

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim

Matura próbna