Rozwój bazy szkoły

W celu dostosowania bazy szkolnej do kształcenia zawodowego, zmieniających się potrzeb uczniów i nauczycieli, mając na względzie polepszenie warunków nauki i pracy, przeprowadzono szereg prac remontowych. W 2006 roku odwodniono budynek szkolny, wzmocniono fundamenty, uporządkowano podwórko szkolne, położono kostkę brukową na dziedzińcu szkoły, rozdzielono kanalizację sanitarną i opadową. Przeprowadzono modernizację pracowni komputerowych. Dobudowano klatkę schodową i wymieniono stolarkę okienną. 

baza szkoly 01

W szkole brakowało sal, dlatego nauka odbywała się na dwie zmiany. Dopiero w 2007 roku, z uwagi na potrzeby rozwijającej się szkoły zakupiono – ze środków Starostwa Powiatowego w Miechowie –  budynek przy ulicy Sobieskiego 8 (po dawnym Studium Medycznym), do którego przeniesiono uczniów Technikum kształcących się w zawodzie: technik technologii żywności. Wykorzystano bazę medyczną dla organizacji kierunków medycznych w systemie szkół dla dorosłych, a małą salę gimnastyczną przy tym budynku do prowadzenia zajęć wf. Od tego czasu następuje szybki rozwój kształcenia dla dorosłych. Obecnie szkoła kształci w takich kierunkach jak: masażysta, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej, technik administracji, technik rachunkowości oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.        

    

baza szkoly 02
Budynek szkoły przy ul. Sobieskiego 8

Rok 2008 był dobrym  czasem pod względem zrealizowanych inwestycji. Pół roku trwał remont stołówki szkolnej. Zakres robót obejmował dwa zadania: remont kuchni i jadalni wraz z niezbędnym doposażeniem oraz przyłączenie gazu do budynku szkoły.

baza szkoly 03
Stołówka Szkolna

Największym problemem, z jakim borykała się placówka był brak dużej sali gimnastycznej. Do tej pory lekcje wychowania fizycznego odbywały się na boisku, ale tylko wtedy, gdy pozwalały na to warunki atmosferyczne. Gdy pogoda była niesprzyjająca, zajęcia odbywały się w sali, wielkością przypominającej zwykłą klasę lekcyjną.

Nowa hala sportowa została otwarta 15 października 2010 r.

baza szkoly 04
Budynek szkoły z nową salą gimnastyczną

Odtąd uczniowie mogli rozwijać się nie tylko pod względem sprawnościowym, ale także artystycznym. Nowo wybudowana sala gimnastyczna przyczyniła się do rozwoju działalności  tanecznej, wokalnej i teatralnej. Młodzież mogła wreszcie zaprezentować swoje możliwości, a szkoła pokazać efekty zainteresowań i pasji uczniów oraz nauczycieli.

baza szkoly sala gimnastycza
Sala gimnastyczna – widok z trybun

baza szkoly sala gimnastycza 2
Uroczyste otwarcie sali przez Starostę Miechowskiego M. Bertka oraz dyr. M. Samborską

W 2011 roku zostały przygotowane nowoczesne pracownie zajęć praktycznych w budynku przy ul. Sobieskiego 8 oraz pracownie multimedialne przy ul. Racławickiej 23.

baza szkoly pracownia gastronomiczna
Nowoczesna pracownia gastronomiczna
baza szkoly pracownia medyczna
 Pracownia medyczna, 2014 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności szkolnej wybudowano przeszklony łącznik, który umożliwia swobodne przemieszczanie się między poszczególnymi skrzydłami budynku. 

baza szkoly 05 lacznik
Łącznik, widok  od strony zewnętrznej, wrzesień 2014

      

baza szkoly 06
Rok 2014 –  odnowiony  hol na II piętrze budynku- miejsce spędzania wolnego czasu przez uczniów.

                          

Z roku na rok szkoła rozwija swoją bazę.