Dyrektor Szkoły

mgr inż. Marzena Samborska 
Dyrektor Szkoły

dyrektor22

mgr Władysław Mastrzykowski
z-ca Dyrektora

DSCN5190

mgr Agata Malinowska-Sepielak
z-ca Dyrektora

mgr Marzena Walczak
kierownik szkoleń praktycznych

mgr Piotr Grządziel
kierownik szkoleń praktycznych do szkół medycznych

Młody człowiek potrzebuje wzorców, aby móc rozwijać się prawidłowo, kogoś, z kim mógłby się utożsamiać, z kogo mógłby brać przykład. O takich potrzebach  młodych ludzi mówił w swoim wierszu Tadeusz Różewicz:

Szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci wzrok, słuch i mowę. Niech na nowo nazwie rzeczy i pojęcia. Niech odzieli światło od ciemności.

Pracownicy tej szkoły to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych, egzaminatorzy, ludzie życzliwi i otwarci na potrzeby uczniów.

Życzmy sobie, aby nasza szkoła zawsze miała takich nauczycieli, którzy przeprowadzą uczniów przez trudny okres dojrzewania, przekażą im swoją wiedzę, wyposażą młodych ludzi w niezbędne umiejętności, zaszczepią w nich wrażliwość i miłość do drugiego człowieka, wiarę w wyznawane wartości oraz pokażą, jak żyć.     

 Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie
 Kadra pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie