Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie – “EKONOMIK”
zaprasza po
NAJLEPSZY START W DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ!UWAGA!!!

Informacja o osobach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

zostanie podana do wiadomości we wtorek, 19 lipca 2022 r., o godzinie 11:30, na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły przy ulicy Racławickiej 23.


OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE

Technmikum
Szkoła Branżowa I stopnia

Ważne terminy rekrutacji

Uwaga!!!

Składanie wniosków o przyjecie do szkoły
w sekretariacie szkoły lub w punkcie rekrutacyjnym w godzinach 7:30 – 15:00


Składanie wniosków o przyjecie do szkoły16 maja – 20 czerwca 2022 r.
Uzupełnianie wniosków o przyjecie do szkoły o:
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu 8-klasisty.
24 czerwca – 12 lipca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
19 lipca 2022 r., do godz. 12:00.
Pobranie ze szkoły skierowania na badania lekarskie
16 maja – 21 lipca 2022 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez dostarczenie:
  • oryginału świadectwa ukończenia
    szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenie o wyniku
    egzaminu 8-klasisty,
  • zaświadczenia lekarskiego,

o ile wcześniej nie zostały złożone.

do 25 lipca 2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
26 lipca 2022 r., do godz 12:00

Regulamin rekrutacji


Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

Wykaz dyscyplin sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym


WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

DO TECHNIKUM:

pobierz w formacie PDF

pobierz w formacie DOC

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

pobierz w formacie PDF

pobierz w formacie DOC


Zapraszamy do kontynuowania nauki w naszej szkole !