W 2015 roku jubileusz pracy artystycznej będzie obchodziło „Koło teatralne”, zrzeszające młodych ludzi, pragnących zaprezentować na scenie swoje aktorskie uzdolnienia i umiejętności. „Koło teatralne”, prowadzone przez Beatę Szarek i Katarzynę Muchę. W każdym roku uzdolniona artystycznie młodzież swoimi występami uświetnia …

Czytaj więcej Koło Teatralne

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie

 

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do …

    Czytaj więcej Zasady rekrutacji