W dniach 26-28 marca 2015r. odbyły się w Krakowie Targi Edukacyjne pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Wzięła w nich udział młodzież z naszej szkoły – uczniowie z kl. I s i III s Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod opieką nauczycielek zawodu: p.K. Pietrzyk i p.L.Kubik oraz uczniowie z kl. II g Technikum Geodezyjnego pod opieką pań: B. Kulig, A. Kosakowskiej–Pasek, J. Madejskiej- Janiec.

Czytaj więcej Festiwal Zawodów – Kraków 2015