W Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, w świątecznej atmosferze i przy całej społeczności szkolnej, odbyło się uroczyste podsumowanie zrealizowanego stażu zagranicznego w ramach projektu Erasmus+, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Erasmus1

Projekt „Zagraniczna praktyka zawodowa moją szansą na sukces ” umożliwił wyjazd 25-osobowej grupy uczniów na miesięczne staże zawodowe do Grecji, a dokładnie do Rethymno na Krecie.

Oprócz doświadczenia zawodowego młodzież szlifowała znajomość języka angielskiego, nauczyła się samodzielności i poznała kulturę Grecji. Uczniowie wraz z opiekunami odbyli wycieczki do Matali – miejscowości znanej z pięknych plaż, znajdujących się w urokliwych zatokach o krystalicznie czystej wodzie, Knossos – miejscowości zwanej cudem archeologii i historii, gdzie mieli możliwość zobaczyć ruiny pałacu z kultury minojskiej oraz Heraklionu – największego miasta i stolicy Krety. Wyjazd na czterotygodniowy staż zagraniczny był świetną okazją do doskonalenia kompetencji interpersonalnych i językowych oraz nauki radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Podczas podsumowania projektu uczniowie mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach i pochwalić się zdobytymi umiejętnościami. Podsumowano wszystkie działania oraz przypomniano cele główne i szczegółowe projektu m.in. wspieranie uczniów w osiąganiu efektów kształcenia, rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, w celu poszerzenie ich możliwości rozwoju osobistego, zwiększenia szans na europejskim rynku pracy i poza jego granicami, a także poprawa ich samooceny i pewności siebie.

pre

Przekazana została informacja na temat dokumentów stażowych, w opracowaniu których wykorzystano Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, Europass Mobilność oraz uzyskanych przez uczniów zaświadczeń i certyfikatów, które potwierdzają ich nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zawodowych w greckich przedsiębiorstwach w Rethymno na Krecie. Wszystkie dokumenty zostały wydane w języku polskim i angielskim. Kolejny raz uczniowie Ekonomika spisali się na medal, ponieważ wszyscy uczestnicy uzyskali najwyższe celujące oceny z odbytej praktyki zawodowej. To nie pierwszy taki projekt w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, uczniowie i absolwenci Ekonomika mogą pochwalić się praktykami w Niemczech, Włoszech oraz Grecji.

Okres realizacji projektu „Zagraniczna praktyka zawodowa moją szansą na sukces”: 31.12.2019 r. – 30.12.2022 r. Koordynatorem projektu jest Pani Aneta Podoba.

Nowy 1