Organizacja Roku Szkolnego 2020/2021


 PLANY ZAJĘĆ W SEMESTRZE Jesiennym


Formy egzaminów w semestrze wiosennym (pobierz)


 Wewnętrzszkolne zasady oceniania i dopuszczania do egzaminów semestranych


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


Egzamin z kwalifikacji