REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024
DO SZKOŁY POLICEALNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W MIECHOWIE


Policealne

OPIEKUN MEDYCZNY

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI!

UWAGA!

Od roku szkolnego 2021/2022 zmiana w kształceniu w zawodzie – uzyskujesz kompetencje pielęgniarki

Kierunek powstał z myślą o uzupełnieniu braków kadrowych w służbie medycznej (zwłaszcza pielęgniarek). W tym zawodzie czeka na ciebie wiele miejsc pracy!

 • 1,5-roczny okres nauczania,
 • forma stacjonarna.

Kształcenie w szkole odbywa się w ramach kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:

MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun medyczny to idealny kierunek dla osób otwartych na kontakty z drugą osobą, empatycznych, życzliwych, cierpliwych i komunikatywnych, a także chcących współpracować z zespołem opiekuńczo – terapeutycznym.

SZKOŁA PRZYGOTUJE CIĘ DO

pracy zawodowej związanej z:

 • rozpoznawaniem problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • świadczeniem usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • doborem procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta;
 • współpracą z pielęgniarkami i lekarzami;
 • wykonywaniem czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych;
 • wykonywaniem czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe;
 • wykonywaniem wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego;
 • wykonywaniem wybranych czynności asystujących przy operacji;
 • asystowaniem pielęgniarce oraz udzielaniem wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE – PRACA

Po ukończeniu szkoły możesz pracować:

 • w szpitalach – oddziałach szpitalnych,
 • w zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • w ośrodkach i domach pomocy społecznej,
 • w niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 • w domach pacjentów (opieka indywidualna),
 • w środowiskowych domach pomocy,
 • w fundacjach, stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych.
Opiekun medyczny podczas wykonywania zabiegu
Słuchacze podczas zajęć praktycznych w pracowni opiekuna medycznego

Słuchacze podczas zajęć praktycznych w pracowni opiekuna medycznego

Słuchacze podczas zajęć praktycznych w pracowni opiekuna medycznego
Słuchacze podczas zajęć praktycznych w pracowni opiekuna medycznego
Słuchacze podczas zajęć praktycznych w pracowni opiekuna medycznego
Słuchacze podczas zajęć praktycznych w pracowni opiekuna medycznego

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

 • 2-letni okres nauczania,
 • forma zaoczna.

Kształcenie w szkole odbywa się w ramach kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:

EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Technik administracji to idealny kierunek dla osób, które interesują się prawem administracyjnym i jego zastosowaniem w praktyce. Słuchacze tego kierunku zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, która daje szerokie umiejętności do pracy biurowej.

SZKOŁA PRZYGOTUJE CIĘ DO

pracy zawodowej związanej z:

 • gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • sporządzaniem analiz i sprawozdań,
 • sporządzaniem dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, a także prowadzeniem postępowania administracyjnego,
 • planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji, sesji,
 • protokołowaniem posiedzeń, zebrań.

Absolwent szkoły zna i potrafi zastosować przepisy prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa pracy i finansów publicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE – PRACA

Po ukończeniu szkoły możesz pracować:

 • w organach administracji rządowej,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w urzędach marszałkowskich, powiatowych, miejskich, gminnych,
 • w jednostkach organizacyjnych gminy,
 • w przedsiębiorstwach i zakładach usługowych.
Słuchacze podczas zajęć praktycznych

Słuchacze podczas zajęć praktycznych

Słuchacze podczas zajęć praktycznych
Słuchacze podczas zajęć praktycznych
Słuchacze podczas zajęć praktycznych
Słuchacze podczas zajęć praktycznych

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

 • 2-letni okres nauczania,
 • forma zaoczna.

Kształcenie w szkole odbywa się w ramach kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie

FRK. 04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych to idealny kierunek dla osób, które interesują się tematyką pielęgnacji ciała, zdrowia i urody. Słuchacze tego kierunku zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, które przydadzą się zarówno podczas wykonywania pracy zawodowej jak również w życiu osobistym.

SZKOŁA PRZYGOTUJE CIĘ DO:

pracy zawodowej związanej z:

 • wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających twarzy, oczu i ich oprawy,
 • wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających ciała, dłoni i stóp,
 • wykonywaniem stylizacji i wizażu klienta,
 • przeprowadzaniem diagnozy kosmetycznej,
 • udzielaniem porad kosmetycznych,
 • obsługą profesjonalnych urządzeń i sprzętów kosmetycznych do wykonywania zabiegów,
 • wspomaganiem terapii po leczeniu chorób skóry, poprawy wyglądu skóry, usuwaniu płytkich blizn, przebarwień,
 • organizowaniem i prowadzeniem gabinetu kosmetycznego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE – PRACA

Po ukończeniu szkoły możesz pracować:

 • w gabinetach kosmetycznych,
 • w gabinetach medycyny estetycznej,
 • w salonach odnowy biologicznej i SPA & wellness,
 • w firmach kosmetycznych.

Technik usług kosmetycznych ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej lub indywidualnej usługowej w zakresie kosmetyki, pielęgnacji zdrowia i urody.

Słuchacze podczas zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej

Słuchacze podczas zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej

Słuchacze podczas zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej
Słuchacze podczas zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej
Słuchacze podczas zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej
Słuchacze podczas zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej
Słuchacze podczas zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej
Słuchacze podczas zajęć praktycznych w szkolnej pracowni kosmetycznej

Powrót do góry


Ponadto prowadzimy kształcenie w niżej wymienionych zawodach:


OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 • 2-letni okres nauczania,
 • forma zaoczna.

Pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze oraz wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.

SZKOŁA PRZYGOTUJE CIĘ DO:

pracy zawodowej związanej z:

 • diagnozowaniem i ocenianiem poziomu rozwoju psychomotorycznego małego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych,
 • organizowaniem najkorzystniejszych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,
 • planowaniem i organizowaniem wszystkich typów zabaw,
 • planowaniem i wykonywaniem czynności pielęgnacyjnych u dzieci,
 • kształtowaniem u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków oraz rozwijanie osobowości dziecka,
 • zapobieganiem chorobom zakaźnym i udzielanie pierwszej pomocy.

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

 • 2-letni okres nauczania,
 • forma zaoczna.

Do obowiązków opiekuna należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego.

Perspektywy zawodowe – praca

Szkoła przygotowuje do pracy w domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie i wszystkich instytucjach opiekuńczych – nie tylko w Polsce a także w krajach Unii Europejskiej.

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

 • roczny okres nauczania,
 • forma dzienna lub stacjonarna.

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty,
 • przygotowywanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych,
 • współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych,
 • rozróżnianie grupy leków i materiałów stomatologicznych stosowanych w lecznictwie stomatologicznym,
 • obsługiwanie sprzętu diagnostycznego m.in. lusterka stomatologicznego, szczypczyków, zgłębników, lamp doustnych,
 • wyjaławianie, odkażanie oraz konserwowanie narzędzi i urządzeń stomatologicznych,
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 • 2-letni okres nauczania,
 • forma dzienna lub stacjonarna.

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach), uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej,
 • uczestniczenie w badaniach profilaktycznych i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny,
 • wykonywanie, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegów higieniczno-profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta (np. czyszczenie z osadów nazębnych),
 • wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży, pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury,
 • prowadzenie i wykonywanie ćwiczeń ortodontycznych,
 • obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej,
 • prowadzenie instruktażu, pogadanek i porad indywidualnych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie higieny jamy ustnej i właściwego sposobu odżywiania się,
 • współdziałanie w akcjach propagandowo-profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami.

Perspektywy zawodowe – praca

Po ukończeniu szkoły możesz podejmować pracę w poradniach stomatologicznych, gabinetach higieny szkolnej, poradniach dla kobiet i dzieci, ośrodkach zdrowia itp.

TECHNIK MASAŻYSTA

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego i profilaktycznego.

Perspektywy zawodowe – praca

Po ukończeniu szkoły możesz podejmować pracę w gabinetach publicznych i niepublicznych opieki zdrowotnej, szpitalach, sanatoriach, przychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, domach opieki społecznej.