Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic kształcących się w zawodach: technik handlowiec, technik geodeta, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk
z klas II, III i IV Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie,  zainteresowanych udziałem w 4-tygodniowym stażu zawodowym we Włoszech

Termin stażu: 26.02.2024 …

Czytaj więcej „Europejski staż zawodowy pewnym startem w przyszłość” – REKRUTACJA !

W ramach realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły odbył się wyjazd integracyjny klas I do Racławic. Uczniowie zwiedzili Racławice, Kopiec Kościuszki, a szczególnym zainteresowaniem cieszyła się nowo otwarta Panorama Racławicka. W przepięknej scenerii odbyły się warsztaty z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i ekologii. Ten piękny słoneczny dzień sprzyjał zabawom i …

Czytaj więcej Wyjazd integracyjny klas I do Racławic

4 września w popularnym „Ekonomiku” odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na wstępie Pani Dyrektor Marzena Samborska powitała całą społeczność szkolną po wakacjach, szczególnie ciepło zwracając się do rekordowej liczby uczniów klas pierwszych, których w tym roku szkolnym utworzono osiem. Skierowała do nich słowa:

"Cieszę się, że obdarzyliście naszą szkołę …

Czytaj więcej Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024