Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic kierunku technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik geodeta, technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy w roku szkolnym 2024/2025 będą uczęszczali do klas III i IV Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie,  zainteresowanych udziałem w 4-tygodniowym stażu zawodowym w Grecji, na Krecie oraz do pracowników dydaktycznych  …

Czytaj więcej GRECJA – KRETA. CZAS NA EUROPEJSKI STAŻ ZAWODOWY- REKRUTACJA !