kosmetyczka

 Szkoły bezpłatne ! Zapraszamy! 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Szkoła umożliwia zdobycie średniego wykształcenia i matury.

  Perspektywy zawodowe – praca
  absolwent może kontynuować dalszą naukę w szkole policealnej lub na wybranym przez siebie kierunku studiów wyższych. Ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i ubiegać się o tytuł mistrza lub podjąć pracę.

 

SZKOŁY POLICEALNE KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH

 •     TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH   – 2-letnia  NOWOŚĆ !kosmetyczka
                                          Zapraszamy również OSOBY PEŁNOLETNIE na
               KURSY KWALIFIKACYJNE w zawodzie technik usług kosmetycznych

                                                Kursy trwają tylko 1 rok !

  •         Wykonywanie zabiegów kosmetyki twarzy
  •         Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI  – 2-letnia 
  Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontrola dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej. 
 • Perspektywy zawodowe – praca
  Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie jako: główny księgowy, specjalista w dziale księgowości, specjalista ds. controlingu, pracownik różnych szczebli w urzędach państwowych, doradca podatkowy, analityk finansowy, doradca inwestycyjny, specjalista ds. kosztów, specjalista ds. należności.

 • TECHNIK ADMINISTRACJI   – 2-letnia 
  Kształcenia w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do prac związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym, sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań; opracowywaniem projektów aktów administracyjnych itp.
  Perspektywy zawodowe – praca
  Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie: w administracji rządowej; w jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy.

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA   – 2-letnia – NOWY KIERUNEK !

  Kształcenie na kierunku opiekunka dziecięca przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, technicznych.

 

 


 • Kształcenie w zawodzie opiekunka dziecięca daje wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych: określania poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka, planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę, prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka, kształtowania cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków, kształtowania aktywności i samodzielności dziecka, obserwowania stanu zdrowia dziecka, współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
  Perspektywy zawodowe – praca
  Po ukończeniu szkoły możesz podejmować pracę w:
 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • domach małego dziecka,
 • sanatoriach,
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych,
 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
 • środowisku domowym dziecka

 

ZAWODY MEDYCZNE

DSC06153

 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ – 2 letnia
  Do obowiązków opiekuna należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego.
  Perspektywy zawodowe – praca
  Szkoła przygotowuje do pracy w domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie i wszystkich instytucjach opiekuńczych – nie tylko w Polsce a także w krajach Unii Europejskiej.

 

 • OPIEKUN MEDYCZNY – roczna
  Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny przygotowuje Cię do: rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielne o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, pomagania osobie chorej w podtrzymywaniu aktywności społecznej, do zwiększania samodzielności życiowej, wykonywania zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych, popularyzowanie zachowań zdrowotnych w szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej itp.
  Perspektywy zawodowe – praca
  Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę: jako asystent pielęgniarki w szpitalach, w placówkach ochrony zdrowia, jako opiekun
  medyczny w placówkach pomocy społecznej i mieszkaniach prywatnych

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA roczna
Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań: przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza – dentysty, asystowanie lekarzowi dentyście, prowadzenie dokumentacji i dokonywanie czynności administracyjnych, komunikowanie się z pacjentem.

ˇ Perspektywy zawodowe – praca
Absolwent może podjąć pracę w gabinetach publicznych i niepublicznych opieki zdrowotnej, oddziałach chirurgii szczękowej.

 

 

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA   – NOWOŚĆ !

 

TECHNIK MASAŻYSTA NOWY KIERUNEK !

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego i profilaktycznego.

Perspektywy zawodowe – praca
Po ukończeniu szkoły możesz podejmować pracę w gabinetach publicznych i niepublicznych opieki zdrowotnej, szpitalach, sanatoriachprzychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, domach opieki społecznej

 

  DSC06154

 

 

 

 


 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

w zawodzie:

 

 • TECHNIK EKONOMISTA:

– Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

– Prowadzenie rachunkowości.

  

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI:

– Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

 • TECHNIK HANDLOWIEC:

– Prowadzenie sprzedaży,

– Prowadzenie działalności handlowej.

 

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

– Sporządzanie potraw i napojów,

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

Nauka w szkole jest bezpłatna!

ZAPRASZAMY !

Czytaj więcej Szkoły dla Dorosłych

kosmetyczka

Szkoły bezpłatne ! Zapraszamy! 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Szkoła umożliwia zdobycie średniego wykształcenia i matury.


SZKOŁY POLICEALNE KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH
 •     TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH – 2-letnia  NOWOŚĆ !
   
  kosmetyczka
                                          Zapraszamy również OSOBY PEŁNOLETNIE na
               KURSY KWALIFIKACYJNE w zawodzie technik usług kosmetycznych
 • Kursy trwają tylko 1 rok !


Wykonywanie zabiegów kosmetyki twarzy

      Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI  – 2-letnia 
  Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych: prowadzenie rachunkowości, dokonywanie rozliczeń finansowych, kontrola dokumentów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej. 
 • Perspektywy zawodowe – praca
  Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie jako: główny księgowy, specjalista w dziale księgowości, specjalista ds. controlingu, pracownik różnych szczebli w urzędach państwowych, doradca podatkowy, analityk finansowy, doradca inwestycyjny, specjalista ds. kosztów, specjalista ds. należności.

   

 • TECHNIK ADMINISTRACJI   – 2-letnia 
  Kształcenia w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do prac związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym, sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań; opracowywaniem projektów aktów administracyjnych itp.
  Perspektywy zawodowe – praca
  Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć zatrudnienie: w administracji rządowej; w jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy.

   

ZAWODY MEDYCZNE
DSC06153

 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA 2 letnia

  Pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze oraz wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.

  Zadania zawodowe:

  • diagnozowanie i ocenianie poziomu rozwoju psychomotorycznego małego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych
  • organizowanie najkorzystniejszych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka
  • planowanie i organizowanie wszystkich typów zabaw
  • planowanie i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych u dzieci
  • kształtowanie u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków oraz rozwijanie osobowości dziecka

zapobieganie chorobom zakaźnym i udzielanie pierwszej pomocy

DSCN4829
 • OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 2 letnia
  Do obowiązków opiekuna należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego.
  Perspektywy zawodowe – praca
  Szkoła przygotowuje do pracy w domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie i wszystkich instytucjach opiekuńczych – nie tylko w Polsce a także w krajach Unii Europejskiej.
 • OPIEKUN MEDYCZNY – roczna
  Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny przygotowuje Cię do: rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielne o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, pomagania osobie chorej w podtrzymywaniu aktywności społecznej, do zwiększania samodzielności życiowej, wykonywania zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych, popularyzowanie zachowań zdrowotnych w szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej itp.
  Perspektywy zawodowe – praca
  Po ukończeniu szkoły możesz podjąć pracę: jako asystent pielęgniarki w szpitalach, w placówkach ochrony zdrowia, jako opiekun
  medyczny w placówkach pomocy społecznej i mieszkaniach prywatnych

   

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA  roczna

Zadania zawodowe:

 • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • przygotowywanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych
 • współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych
 • rozróżnianie grupy leków i materiałów stomatologicznych stosowanych w lecznictwie stomatologicznym
 • obsługiwanie sprzętu diagnostycznego m.in. lusterka stomatologicznego, szczypczyków, zgłębników, lamp doustnych
 • wyjaławianie, odkażanie oraz konserwowanie narzędzi i urządzeń stomatologicznych
 • prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA   (2 – letnia)NOWOŚĆ !

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach), uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej
 • uczestniczenie w badaniach profilaktycznych i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny
 • wykonywanie, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegów higieniczno-profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta (np. czyszczenie z osadów nazębnych)
 • wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży, pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury
 • prowadzenie i wykonywanie ćwiczeń ortodontycznych
 • obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej
 • prowadzenie instruktażu, pogadanek i porad indywidualnych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie higieny jamy ustnej i właściwego sposobu odżywiania się
 • współdziałanie w akcjach propagandowo-profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami

Perspektywy zawodowe – praca

Po ukończeniu szkoły możesz podejmować pracę w poradniach stomatologicznych, gabinetach higieny szkolnej, poradniach dla kobiet i dzieci, ośrodkach zdrowia itp.

TECHNIK MASAŻYSTA

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: wykonywanie masażu medycznego, sportowego, kosmetycznego i profilaktycznego.

Perspektywy zawodowe – praca
Po ukończeniu szkoły możesz podejmować pracę w gabinetach publicznych i niepublicznych opieki zdrowotnej, szpitalach, sanatoriachprzychodniach rehabilitacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych, gabinetach kosmetycznych, domach opieki społecznej

 

DSC06154

 

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

w zawodzie:

 

 • TECHNIK EKONOMISTA:

– Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,

– Prowadzenie rachunkowości.

 • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI:

– Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

 • TECHNIK HANDLOWIEC:

– Prowadzenie sprzedaży,

– Prowadzenie działalności handlowej.

 

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

– Sporządzanie potraw i napojów,

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

       – Wykonywanie zabiegów kosmetyki twarzy

–  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

 

Nauka w szkole jest bezpłatna!

ZAPRASZAMY !

Czytaj więcej Szkoły dla Dorosłych