Erasmus1

Projekt  “Staże zawodowe gwarancją sukcesu” 

W dniach od 29.01.2019 do 15.02.2019 r. przeprowadzona została rekrutacja do projektu pn. “Staże zawodowe gwarancją sukcesu” realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +.

Udział w projekcie wiąże się z wyjazdem do Włoch i odbyciem czterotygodniowej praktyki zawodowej. Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Realizacja staży odbędzie się w terminie od 04.11.2019-29.11.2019r.
Miejsce stażu: Włochy, Parma.

Co zyska młodzież biorąc udział w projekcie?:

  • Odbędzie 4 tygodniowy staż w jednym z włoskich przedsiębiorstw, dostosowany do twojego profilu kształcenia
  • Podniesie swoją aktywność i kompetencje zawodowe
  • Zdobędzie doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku
  • Będzie miała okazję wykorzystać znajomość języków obcych
  • Pozna kulturę, włoskie tradycje i zwyczaje
  • Nawiąże nowe znajomości

Po stażu młodzież otrzyma:

  • Europass Mobility – dokument opisujący kwalifikacje i umiejętności zdobyte podczas stażu
  • ECVET- dokument zawierający potwierdzenie efektów uczenia się i mobilności
  • Zaświadczenie o odbyciu stażu od pracodawcy

– Wyniki rekrutacji

– Zebranie z rodzicami – spotkanie

– Zebranie z rodzicami – ogłoszenie

– Zagraniczne staże zawodowe gwarancją sukcesu w Ekonomiku – art.

– ROZMOWY PRZEZ SKYPE’A

– Europejskie praktyki gwarancją sukcesu w „Ekonomiku”

– Dzień Otwarty w Ekonomiku – promocja projektu

– Ekonomik na Festiwalów Zawodów w Krakowie- prezentacja oferty edukacyjnej szkoły oraz promocja projektów unijnych

– Parma-miasto sztuki i kulinariów -relacja młodzieży

– Mediolan-stolica mody i finansów- relacja uczestników

– Staże zawodowe – to zadanie nowoczesnej szkoły

– Praktyka zawodowa we Włoszech – ulotka dot. realizacji projektu

– Podsumowanie projektu


Rekrutacja do projektu 

Załączniki:

 Regulamin rekrutacji

– Formularz zgłoszeniowy

– Oświadczenie kandydata do projektu

logoerasmus2