W ramach realizacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły odbył się wyjazd integracyjny klas I do Racławic. Uczniowie zwiedzili Racławice, Kopiec Kościuszki, a szczególnym zainteresowaniem cieszyła się nowo otwarta Panorama Racławicka. W przepięknej scenerii odbyły się warsztaty z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i ekologii. Ten piękny słoneczny dzień sprzyjał zabawom i …

Czytaj więcej Wyjazd integracyjny klas I do Racławic

4 września w popularnym „Ekonomiku” odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na wstępie Pani Dyrektor Marzena Samborska powitała całą społeczność szkolną po wakacjach, szczególnie ciepło zwracając się do rekordowej liczby uczniów klas pierwszych, których w tym roku szkolnym utworzono osiem. Skierowała do nich słowa:

"Cieszę się, że obdarzyliście naszą szkołę …

Czytaj więcej Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

4 sierpnia 2023 r. włodarze Powiatu Miechowskiego podpisali z Wiceministrem Sportu Jackiem Osuchem umowę na dofinansowanie z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2022” budowy tzw. łącznika sali gimnastycznej z głównym budynkiem szkoły. W ramach rozbudowy powstaną też nowe sale dydaktyczne i szatnie.

W ramach budowy …

Czytaj więcej Nowa inwestycja w Zespole Szkół Nr 1- budowa „ŁĄCZNIKA”