Dnia 21 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024.

IMG 6341

Otwarcia uroczystości dokonała Pani Dyrektor Marzena Samborska witając przybyłych gości, grono pedagogiczne oraz uczniów. Wśród gości, którzy zaszczycili szkołę swoja obecnością na uroczystości znaleźli się: Jerzy Pułka  – Wicestarosta Powiatu Miechowskiego, Jan Biesaga – Przewodniczący Rady Powiatu, Patryk Natkaniec i Piotr Grządziel – Członkowie Zarządu Powiatu Miechowskiego oraz Wojciech Musiał – przedstawiciel rodziców.

Kontynuując swoje wystąpienie Pani Dyrektor stwierdziła, że był to rok z jednej strony ciężkiej pracy, ale w efekcie tej pracy uczniowie są bogatsi w zdobytą wiedzę, doświadczenia i umiejętności.

Następnie dokonała podsumowania pracy szkoły, przytaczając następujące fakty:

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie naukę ukończyło 110 absolwentów Technikum oraz 36 Branżowej Szkoły I Stopnia. Spośród uczniów, którzy uzyskali promocję do następnej klasy, aż 84 uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem.

Dużym osiągnięciem dla szkoły było uzyskanie w tym roku po raz trzeci prestiżowego odznaczenia – „Brązowej Tarczy dla najlepszych Techników” w XXV Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników w Polsce. Kolejnym, znaczącym sukcesem było zdobycie tytułu „Inspiratora kariery 2024” w kategorii „Edukacja” przyznanego przez Fundację Instytutu Pracy i Kariery.

Szkoła, podobnie jak w latach poprzednich, osiągnęła wysokie wyniki dydaktyczne i wychowawcze, czego potwierdzeniem jest wysoka zdawalność egzaminu maturalnego i zawodowego.

Kończąc swoje wystąpienie, Pani Dyrektor złożyła szereg podziękowań: Staroście oraz Zarządowi Powiatu za wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju młodzieży i szkoły. Nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za sumienne realizowanie obowiązków i otwartość na zmiany w dążeniu do doskonalenia pracy szkoły. Rodzicom za wspieranie szkoły w realizacji jej zadań.  Uczniom za zaangażowanie w życie szkoły, właściwą postawę uczniowską i godne reprezentowanie szkoły.

Głos zabrali z kolei przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Miechowie – Wicestarosta Jerzy Pułka oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Biesaga. Obaj podkreślili wysokie efekty kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, jak również życzyli młodzieży udanych, bezpiecznych wakacji.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów wyróżnionym uczniom przez Panią Dyrektor oraz Wicestarostę  Powiatu Miechowskiego, Jerzego Pułkę.

Ni zabrakło także akcentów artystycznych – występu szkolnego zespołu wokalnego.

Zamknięcia uroczystości dokonała Piani Dyrektor Marzena Samborska słowami:

 „Nie możemy biec za słońcem, ale możemy je nosić w naszych sercach.
Dużo słońca, radości i spełnienia wakacyjnych marzeń. Życzę udanego odpoczynku i bezpiecznych wakacji

Autor: Witold Kozłowski