W dniu 18 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie odbył się Festiwal Zawodów połączony z Dniem Otwartym Szkoły.

DSC 0101 Easy Resize.com

Uroczystość otworzyła Pani Dyrektor Marzena Samborska, wyrażając zadowolenie z powodu przybyłych gości, w tym dyrektorów szkół, nauczycieli oraz tak licznie obecnych uczniów – kandydatów do klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Szczególne słowa podziękowania za współpracę, włożony wkład w kształcenie młodzieży złożyła przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych: Jerzemu Borowskiemu, Czesławowi Gajdzie oraz wszystkim pracodawcom, którzy zaangażowali się w organizację Festiwalu Zawodów. Swoją obecnością zaszczycili nas: Jerzy Filus –„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Miechowie, Halina i Krzysztof Muszyńscy- Restauracja „VITA”, Renata Siniarska – Salon Fryzjerski, Bogumiła Madetko – Salon Fryzjerski „Bogusia”. Wśród obecnych gości były również Monika Gazy – Młodzieżowe Centrum Kariery, Katarzyna Kosińska – wychowawca z OHP Proszowice.

Pani Dyrektor przedstawiła bogatą ofertę edukacyjną  na rok szkolny 2024/2025.

FB IMG 1712858240078

Uczniowie „Ekonomika” prezentowali przed zaproszonymi gośćmi swoje talenty i umiejętności taneczne.  W pracowniach na ósmoklasistów czekała oferta poszczególnych zawodów, przygotowana w atrakcyjnej, typowej dla danego zawodu formie. Prezentowały się kółka zainteresowań, prowadzone były gry, zabawy językowe oraz quizy edukacyjne. Zaproszeni goście degustowali smakołyki przygotowane przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz cukierników i kucharzy Branżowej Szkoły I Stopnia.

Dzień Otwarty był okazją do zaprezentowania efektów pracy szkoły, głównie w jej praktycznym aspekcie. Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną, łączy tradycję z nowoczesnością, zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, co przyczynia się do uzyskiwania przez nich wysokich wyników z egzaminu zawodowego oraz egzaminu maturalnego.