W roku szkolnym 2023/2024 młodzież Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie brała udział w licznych olimpiadach i konkursach odnosząc znaczące sukcesy. 

Zamieszczone poniżej zestawienie prezentuje zarówno zaangażowanie uczniów i nauczycieli naszej szkoły w tej sferze, jak i efekty ich pracy:


Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

organizator: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Etap szkolny: 12 uczniów

Do II etapu zakwalifikowała się Justyna Kyzioł kl. V LP

Opiekun: Jarosław Panowek


XLVI Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

organizator: Stowarzyszenie Geodetów Polski

Etap szkolny: 12 uczniów

Do drugiego etapu olimpiady w Zielonej Górze zakwalifikowali się:

 1. Martyna Chmielewska kl. IV GR
 2. Bartosz Wróbel kl. II GL
 3. Jakub Czaja kl. V GRP

Opiekunowie: Beata Kulig, Anna Kosakowska- Pasek


XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
pod hasłem przewodnim ,,Kapitał społeczny w procesie gospodarowania’’.

organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Etap szkolny : 14 uczniów

Do drugiego etapu olimpiady zakwalifikowali się:

 1. Wiktoria Górnik kl. IV P
 2. Paulina Michalska kl. V GRP

Opiekunowie: Justyna Kwinta, Anna Marzec


Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

organizator: Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Justyna Kyzioł – uczennica kl. V LP znalazła się w grupie 22 najlepszych uczniów z województwa małopolskiego.

Opiekun: Jarosław Panowek


Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

organizator: Państwowa Inspekcja Pracy

Etap regionalny w Krakowie

Sylwia Porębska – kl. V PP – zajęła I miejsce
Katarzyna Dela kl. V PP- wyróżniona

Etap centralny w Warszawie:

Sylwia Porębska – kl. V PP

Opiekun: Anna Marzec


Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych edycja 2023/2024

organizatorzy: Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Do etapu wojewódzkiego w Krakowie zakwalifikowali się:

 1. Kowalski Jakub kl. III P,
 2. Czerw Natalia kl. III GR,
 3. Wojtas Wiktoria kl. III P.

Opiekunowie: Marta Rutecka, Aneta Jakubas, Agnieszka Krawczyk.


50 Olimpiada Geograficzna

organizator: Polskie Towarzystwo Geograficzne

Etap szkolny: 24 uczniów

Do etapu okręgowego Olimpiady Geograficznej w Krakowie zakwalifikowała się:

Monika Natkaniec kl. 4P

Opiekun: Anita Siudak


XXII Olimpiada Znajomości Afryki

organizator: Komitet Główny Olimpiady Znajomości Afryki

Etap szkolny: 30 uczniów

Do etapu okręgowego olimpiady w Krakowie zakwalifikowali się:

 1. Adrian Wawszczyk kl. IV GR
 2. Mariusz Kościelniak kl. IV GR

Opiekun: Anita Siudak


XXVIII Edycja Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

organizator: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Do etapu okręgowego zakwalifikowały się :

 1. Katarzyna Orda kl. V SP,
 2. Elżbieta Bojarska z kl. V SP.

Opiekunowie: Joanna Gajda, Aleksandra Markiewicz, Małgorzata Żaba


Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

organizator: Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Etap okręgowy kwiecień 2024 r. :

Jakub Pustuł kl. I G

Opiekunowie: Marzena Samborska, Małgorzata Żaba,


Konkurs dla słuchaczy „Podcast Karieromat”

organizator: POLPROM Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych.

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie został laureatem konkursu i otrzymał nagrodę za działania prowadzone na rzecz młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów.

Indywidualnymi laureatami zostali:

 1. Kinga Banasik kl. V LP,
 2. Bartosz Bzdela kl. V LP,
 3. Daniel Kowal KL. V LP,
 4. Zuzanna Zaprzalska kl. I A .

Opiekun: Marzena Walczak.


XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników

Udział wzięli uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:

 1. Kacper Grębosz kl. II B,
 2. Szymon Twardowki kl. II B.

Uczniowie uzyskali wynik 74%.

Opiekun: Marzena Walczak.


IX Edycja „Turbolandeskunde” – die Schweiz

wędrówka po krajach niemieckojęzycznego obszaru językowego

Etap szkolny – 21 uczniów

Do II etapu w Krakowie zakwalifikowali się:

 1. Natalia Czerw kl. III GR
 2. Katarzyna Otwinowska kl. III GR
 3. Wiktoria Zarzycka kl. III GR

Opiekun: Iwona Lewartowska.