Logotypy

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000113801 jest realizowany w Zespole Szkół nr 1
w Miechowie od 31.12.2023 r. do 30.12.2024 r.  a dofinansowanie projektu wynosi 391 635,56 zł.

 Dlaczego warto zgłosić się do udziału w projekcie?

Uczniowie naszej szkoły odbędą miesięczny staż na Krecie, gdzie będą przebywać pod opieką 
2 nauczycieli z ZS1 oraz naszych zagranicznych partnerów projektu, czyli firmy European Center In Training For Employment z Rethymno (Grecja). Dodatkowo 3 nauczycieli ZS Nr 1 w Miechowie będzie mogło doskonalić swoje kompetencje podczas tygodniowej obserwacji praktyk zagranicznych w ramach tzw. job shadowingu.

Udział w programie to doskonała okazja na:

  1. Podniesienie kompetencji zawodowych – atrakcyjnych z punktu widzenia europejskiego rynku pracy, potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność.
  2. Doskonalenie umiejętności językowych.
  3. Rozwijanie zdolności organizacyjnych i społecznych.
  4. Poszerzenie swoich horyzontów – poznanie kultury Greków, ich obyczajów oraz kuchni śródziemnomorskiej.
  5. Podniesienie wiedzy  nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestniczących w obserwacjach praktyk w zakresie metod kształcenia praktycznego uczniów za granicą.

Kto może zgłosić się do udziału w zagranicznym stażu na Krecie?

W projekcie może wziąć udział 25 uczniów z kierunków technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik geodeta oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, oraz 3 nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych w wyżej wymienionych zawodach.

Staż dla uczniów odbędzie się w terminie: 16.09.24 –  11.10.2024. a obserwacje praktyk przez nauczycieli  od 16.09.2024  do 20.09.2024 r.

Przygotowanie uczniów przed wyjazdem

Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w stażu, odbędą w ZS1 w Miechowie kurs przygotowawczy, który obejmuje:

  • Zajęcia językowe (z języka angielskiego),
  • Zajęcia kulturowe,
  • Warsztaty z pedagogiem.

Koszty projektu

Udział w stażu jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży (transportu lotniczego), ubezpieczenia, kieszonkowego, wycieczek kulturowych oraz przejazdów lokalnych zostaną pokryte z budżetu projektu.

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w podziale: 82,52% środki europejskie i 17,48% środki krajowe.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie