image

Już po raz trzeci Technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie znalazło się w gronie najlepszych szkół (liceów i techników) w Polsce według rankingu Tygodnika „Perspektywy”, opublikowanego na początku 2024 roku.

Szkoła, podobnie jak w ubiegłym roku, została uhonorowana „Brązową Tarczą”. Na nasz sukces złożyły się wysokie wyniki matury, prawie 100 – procentowa zdawalność egzaminu zawodowego oraz osiągnięcia uczniów na olimpiadach przedmiotowych.

Jest to dla Szkoły znaczące wyróżnienie, a zarazem obiektywne docenienie codziennej pracy, jaką w sukces edukacyjny wkładają Dyrekcja, uczniowie i nauczyciele.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Zasady Rankingu ustala Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych.

 „Wszyscy należymy do szkoły, szkołę współtworzymy i za nią odpowiadamy, ponieważ szkoła interesuje i angażuje na pewnym etapie życia każdego z nas. To sprawia, że stanowi kluczowy,
a zarazem niezmiernie wrażliwy składnik życia państw i społeczeństw.

(prof. Ryszard Koziołek – przewodniczący Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy,
rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)

Agata Malinowska-Sepielak