W dniach 26-27 października 2023 roku odbył się etap szkolny XLVI Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Organizatorem Olimpiady jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich współdziałający w tym zakresie z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Olimpiada organizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnokrajowym i odbywa się w etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. Zakres olimpiady obejmuje 3 przedmioty zawodowe: geodezję ogólną, geodezję inżynieryjną oraz geodezję w gospodarce nieruchomościami. Eliminacje przeprowadza się w formie testów, zadań obliczeniowych oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych w terenie.

Do etapu szkolnego przystąpiło dwunastu uczniów z klas: 2GL, 3GR, 4GR, 5GRP. Po dwóch dniach wytężonej pracy wyłoniono zwycięzców, którymi zostali uczniowie:

  1. Martyna Chmielewska z klasy 4 GR
  2. Bartosz Wróbel z klasy 2GL
  3. Jakub Czaja z klasy 5GRP

Uczniowie zostali zakwalifikowani do drugiego etapu olimpiady, który odbędzie się w Zielonej Górze. Nad organizacją etapu szkolnego czuwały Panie Beata Kulig i Anna Kosakowska-Pasek.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom życzymy sukcesów w dalszych etapach Olimpiady.

Autor: Beata Kulig