26 stycznia 2024 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie odbyło się pożegnanie słuchaczy Szkoły Policealnej, kształcącej w zawodzie opiekun medyczny. To kolejni absolwenci, którzy realizowali nową podstawę programową w zawodzie medycznym, umożliwiającym wykonywanie wybranych czynności medycznych i pielęgniarskich w poszerzonym zakresie dającym uprawnienia „małej pielęgniarki”.

IMG 5213

Dyrektor Szkoły Pani Marzena Samborska wręczyła 22 słuchaczom świadectwa ukończenia Szkoły Policealnej. Pogratulowała słuchaczom ukończenia szkoły oraz zdanego zewnętrznego egzaminu zawodowego w części pisemnej. Życzyła im wszelkiej pomyślności w życiu osobistym jak i zawodowym.

Absolwenci szkoły podziękowali Pani Dyrektor Marzenie Samborskiej za troskę w przygotowaniu słuchaczy do zawodu opiekuna medycznego, a wszystkim nauczycielom, wykładowcom za przekazaną wiedzę i doświadczenie. 

Autor: Leonia Hat-Popiel