8 listopada 2023 r., w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie odbyła się XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana pod hasłem przewodnim ,,Kapitał społeczny w procesie gospodarowania’’. Patronat honorowy nad Olimpiadą objął Narodowy Bank Polski.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła OWE ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

W zawodach szkolnych uczestniczyło 14 uczniów z klas: 3P, 4GR, 4P, 5GRP.

Justyna Kwinta