W ramach współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym młodzież Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie 13 listopada 2023 r.,   pod opieką Pani  Justyny Kwinty oraz Pani Anny Marzec wzięła udział w spotkaniu podsumowującym realizację III etapu Projektu „Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny”.

Spotkanie otworzyła dr Agnieszka Witoń, która wręczyła certyfikaty 29 uczniom kształcącym się w zawodzie technik ekonomista. Następnie przedstawiła ciekawostki finansowe dotyczące giełd papierów wartościowych na świecie. Na zakończenie krótki wykład o uczelni wygłosiła Pani Kamila Kwiatkowska z działu nauczania, która przedstawiła kierunki kształcenia oraz oprowadziła młodzież po kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego.

Udział w Młodzieżowym Uniwersytecie Ekonomicznym pozwolił uczniom nawiązać nowe kontakty, poszerzyć wiedzę ekonomiczną, społeczną, a także odkryć w sobie duszę przedsiębiorcy. W przyszłości zdobyte doświadczenie ułatwi uczniom naukę na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Justyna Kwinta