4 września w popularnym „Ekonomiku” odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na wstępie Pani Dyrektor Marzena Samborska powitała całą społeczność szkolną po wakacjach, szczególnie ciepło zwracając się do rekordowej liczby uczniów klas pierwszych, których w tym roku szkolnym utworzono osiem. Skierowała do nich słowa:

“Cieszę się, że obdarzyliście naszą szkołę tak dużym zaufaniem. Wierzę, że znajdziecie tu swoje miejsce, nawiążecie przyjaźnie, a ta szkoła wyposaży was w wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu i w pracy […]

W nowym roku szkolnym życzę uczniom, nauczycielom i pracownikom bezpiecznych, szczęśliwych i twórczych dni nauki i pracy.”

W dalszej części wystąpienia Pani Dyrektor przedstawiła wyniki matur i egzaminów zawodowych, które są powodem do dumy, przewyższając średnią krajową. Na zakończenie wspomniała o wyzwaniach, które czekają nas w nadchodzącym roku szkolnym, w tym związanych z budową tzw. łącznika sali gimnastycznej z głównym budynkiem szkoły.

Głos zabrał również Pan Leonard Mazur – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Miechowie – życząc młodzieży sukcesów w nauce.

Na zakończenie uroczystości uczczono 84 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 

Wychowawcy klas pierwszych:

  1. Klasa I P (Technik ekonomista) – P. Agnieszka Krawczyk;
  2. Klasa I R (Technik ekonomista) – P. Aneta Jakubas;
  3. Klasa IG (Technik geodeta) – P. Iwona Bielak;
  4. Klasa I LA (Technik logistyk) – P. Marta Rutecka;
  5. Klasa I LB (Technik logistyk) – P. Małgorzata Urbańska;
  6. Klasa I S (Technik żywienia i usług gastronomicznych) – P. Małgorzata Żaba;
  7. Klasa I A (Branżowa Szkoła I Stopnia) – P. Regina Gawęcka;
  8. Klasa I B (Branżowa Szkoła I Stopnia) – P. Roma Zaprzalska.