Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie – „Ekonomik” to „Szkoła z pasją”, realizująca hasło „Bliżej ucznia”, otwarta na potrzeby uczniów i zmieniający się rynek pracy.

2023 technikum braz300

Szkoła otrzymała w styczniu 2023 roku prestiżowe odznaczenie w XXV Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Liceów i Techników w Polsce. Jest to uznanie wysokich wyników nauczania w szkole.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły brano pod uwagę 4 kryteria:

  1. olimpiady – 20%,
  2. maturę – 20%,
  3. maturę rozszerzoną – 30%,
  4. egzamin zawodowy – 30%.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych, olimpiad, zestawienia z OKE z wynikami matur i egzaminów zawodowych oraz SIO.

Ranking uwzględnia tylko te szkoły dla młodzieży, w których z matury wyniki średnie z języka polskiego, matematyki były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. Zakwalifikowanie się Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie do rankingu jest już dużym osiągnięciem, a miejsce na podium jest ogromnym sukcesem.

Ten sukces to nie tylko pomyślnie zdane egzaminy, ale to dobra organizacja pracy szkoły, wysoko wykwalifikowana kadra i dobra współpraca z gronem pedagogicznym. Gratulacje należą się wszystkim, którzy z takim zaangażowaniem towarzyszą młodym ludziom w zdobywaniu wiedzy.