W dniu 2 grudnia 2022 r. w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, odbyło się uroczyste wręczenie najlepszym uczniom szkół średnich w Małopolsce stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023.

W tym zacnym gronie znaleźli się uczennica i uczeń naszej szkoły: Karolina Zygmuntowicz z klasy IV GR P – kształcąca się w zawodzie technik ekonomista – oraz Wojciech Skwara z klasy IV L – kształcący się w zawodzie technik logistyk.

StypendiumPremiera1

Małopolski Kurator Oświaty, Pani Barbara Nowak pogratulowała wszystkim stypendystom i podziękowała rodzicom, dyrektorom i nauczycielom za trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży.

0X2A8228