Obraz1

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie wprowadził w życie kolejny projekt mobilnościowy pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa moją szansą na sukces ”.  Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską, w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.  3 września br. grupa 25 uczniów i uczennic Ekonomika wyjechała na zagraniczny 4-tygodniowy staż. Miejscem, do którego udali się uczestnicy projektu to miejscowość Rethymno na Krecie. 

Młodzież zakwalifikowana do projektu przygotowując się do wrześniowego wyjazdu uczęszczała na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz na warsztaty pedagogiczne i kulturowe. Zajęcia miały na celu przygotowanie uczniów do pracy i poznania greckiej kultury i tradycji.

Praktyki zagraniczne w greckich firmach umożliwią powiązanie wiedzy teoretycznej z problemami życia zawodowego. Dzięki praktykom uczniowie „Ekonomika” zdobędą doświadczenie i przygotują się do wejścia na rynek pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny i wszyscy uczniowie maja równy dostęp do tej formy kształcenia zawodowego.

Czas wolny i zwiedzanie Grecji – wrzesień 2022r.

Obraz3
Obraz4
Obraz5
Obraz6

„Zagraniczna praktyka zawodowa moją szansą na sukces” – prezentacja (pobierz)