10 września br., w ramach obchodów VII Miechowskich Dni Jerozolimy, w miejscowym Domu Kultury odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom i uczestnikom powiatowego konkursu wiedzy ,,Miechów – Polska Jerozolima”. Celem konkursu zorganizowanego przez Starostowo Powiatowe w Miechowie i Gminę Miechów jest popularyzacja wiedzy na temat historycznych związków Miechowa z Jerozolimą i Ziemią Świętą, a także upowszechnienie historii Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Reprezentujący ,,Ekonomik” uczniowie: Monika Natkaniec i Bartosz Matyjas z kl. II P oraz Karolina Zygmuntowicz z kl. III GRp, wraz z innymi uczniami szkół ponadpodstawowych, musieli odpowiedzieć na pytania testowe, których tematyka została oparta na bardzo bogatej bibliografii. Monika zajęła bardzo dobre III miejsce. W trakcie sobotniej uroczystości związanej z popularyzacją historii oraz obecnej sytuacji Ziemi Świętej i mieszkających tam społeczności, nasi uczniowie mieli okazję wysłuchać popularnonaukowych prelekcji urozmaiconych występem artystycznym. Natomiast w niedzielę, 11 września, Szkolny Zespół ,,Miechowienie” wraz z Panią Dyrektor Marzeną Samborską i opiekunką zespołu Panią Dorotą Stępień – Skrzypek uczestniczył w uroczystej procesji do Bazyliki Grobu Bożego.