1 września, odbyło się w Zespole Szkół Nr 1 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

Dyrektor szkoły Pani Marzena Samborska powitała zaproszonych gości, uczniów, rodziców, nauczycieli
i pracowników szkoły słowami: ” Skończyły się już wakacje, czas relaksu i odpoczynku. Spotykamy się dzisiaj bogatsi w nowe doświadczenia, pełni optymizmu, wiary i nadziei na nowy rok szkolny. Wakacyjne wspomnienia długo Wam jeszcze będą towarzyszyć i pozwolą przetrwać najtrudniejsze momenty. Rozpoczynamy rok, w którym czeka nas wiele nowych wyzwań. Wierzę, że jesteście na nie gotowi  i razem pokonamy trudności jakie mogą czekać na Nas w tym roku szkolnym”.
Szczególnie ciepłe słowa dyrekcja skierowała do uczniów klas pierwszych, którzy tak licznie wkroczyli
w progi naszej szkoły i ich rodziców. Podziękowała im, że obdarzyli naszą szkołę tak dużym zaufaniem. “Wierzę, że znajdziecie tu swoje miejsce, nawiążecie przyjaźnie, a ta szkoła wyposaży Was w wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu i pracy. Wybraliście szkołę nowoczesną, która jest przyjazna uczniom, rozwija pasje i umiejętności oraz szkołę, w której jest dobra zdawalność egzamninów zewnętrznych:
matury i egzaminu zawodowego”.
Bardzo miłe słowa popłynęły również od wicestarosty Pana Pawła Osikowskiego, który życzył by nowy rok szkolny był czasem zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania pasji i zainteresowań.

Uroczystości towarzyszyło wspomnienie 83 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. 20222023 w Zespole Szkół Nr 1

R02
Przemówienie Pani Dyrektor Marzeny Samborskiej
R04

Przemówienie wicestarosty Pana Pawła Osikowskiego

R03

R05

R08

IMG 1302 21

Dyrektor Pani Marzena Samborska wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego

R06