24 czerwca 2022 roku na dziedzińcu szkolnym odbyło się uroczyste zakończenie  2021/2022.

 

Rozpoczęcie uroczystości - hymn państwowy

Dzień ten był dla wszystkich okazją do podsumowania całorocznej, wytężonej pracy . Pani Dyrektor Marzena Samborska pogratulowała wszystkim zgromadzonym uczniom promocji do następnej klasy i wysokich wyników w nauce.

Uczniowie, którzy zakończyli ten rok szkolny z wyróżnieniem odebrali z rąk Pana Wicestarosty Pawła Osikowskiego oraz Pani Dyrektor dyplomy i nagrody książkowe. Samorząd Uczniowski podziękował Dyrekcji, nauczycielom oaz wszystkim pracownikom szkoły za cały rok wspólnej pracy.

Rada Rodziców pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Koniecznej za całoroczna pracę.

Uroczystość uświetniły występy muzyczne naszej utalentowanej młodzieży przygotowanej pod kierunkiem Pana Konrada Ptaka. Po nich, z rąk wychowawców otrzymaliśmy świadectwa promocyjne do następnej klasy i nadszedł czas pożegnania szkoły i powitania beztroskich wakacji.