ZAPRASZAMY PO
NAJLEPSZY START W DOBRĄ PRZYSZŁOŚĆ!

Zespół
Zespół “Miechowianie”

Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, popularnie nazywany “Ekonomikiem”, jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się szkołą, do której zapraszamy w celu kontynuowania nauki. Nasza szkoła jest największą szkołą w powiecie miechowskim. „Ekonomik” to „Szkoła z pasją”, realizująca hasło „Bliżej ucznia”, otwarta na potrzeby wychowanków i zmieniające się zapotrzebowanie na rynku pracy. Absolwenci technikum otrzymują świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, co znacznie ułatwia im start na rynku pracy. Z roku na rok szkoła poszerza swoją ofertę edukacyjną. W nowym roku szkolnym unowocześniliśmy kierunki kształcenia, wprowadzając specjalizacje: zastosowanie technologii informatycznej w zarządzaniu firmą, handel internetowy, technologie informatyczne w logistyce, gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne, dietetyka i żywność ekologiczna.

DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ W NASZEJ SZKOLE?

  • Przygotowujemy do dalszego kształcenia i pracy zawodowej,
  • Nasz absolwent ma maturę i zawód,
  • Realizujemy szereg projektów unijnych,
  • Osiągamy dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych,
  • Posiadamy dobrze wyposażone pracownie do kształcenia,
  • Zapewniamy internat i posiłki w stołówce szkolnej,
  • Mamy nowoczesną halę sportową,
  • W szkole panuje wyjątkowy klimat i atmosfera.

Oferta edukacyjna – czytaj więcej…

Zasady rekrutacji – czytaj więcej…