Kandydaci, którzy złożyli wiosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie na rok szkolny 2022/2023 proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły po odbiór skierowań na badania lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o barku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Bezpłatne badania będzie można wykonać w:

  1. Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne TOP-MED., ul. Piłsudskiego 12, 32-200 Miechów.
  2. Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy, ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków.

Zaświadczenie lekarskie należy złożyć do sekretariatu szkoły w terminie do 25.07.2022 r.