Święto Konstytucji 3 Maja

Jak co roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić 231 rocznicę tego doniosłego wydarzenia uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny ilustrowany prezentacją multimedialną o patriotycznej wymowie. Zanim zaprezentowano historię konstytucji na tle wydarzeń historycznych, wystąpił szkolny Zespół Tańca „Miechowianie”. Młodzież w strojach szlacheckich przepięknie zatańczyła poloneza. Potem z przyjemnością i wzruszeniem  wysłuchano okolicznościowych wierszy oraz  pieśni patriotycznych śpiewanych przez chórek szkolny.

2022 05 03 3 Maja w Miechowie 33

Szkoła brała czynny udział w uroczystościach 3 majowych organizowanych przez Powiat Miechowski i Urząd Gminy i Miasta Miechów. Obecny był również Poczet Sztandarowy Szkoły. Zespół Tańca „Miechowianie” liczący 44 uczniów w przepięknych strojach szlacheckich i miechowskich uświetnił tą uroczystość oraz odtańczył poloneza na miechowskim Rynku. Swoim wystąpieniem wzbudził zachwyt i podziw wśród uczestników uroczystości. Młodzież wraz z Dyrekcją Szkoły złożyła kwiaty przy Pomniku z Orłem. Ceremoniał powiatowo-miejskich uroczystości prowadził Wicedyrektor Szkoły Pan Władysław Mastrzykowski.

2022 05 03 3 Maja w Miechowie 23

Polonez w wykonaniu Zespołu Tańca „Miechowianie” został przygotowany pod kierunkiem: Doroty Stępień-Skrzypek, Małgorzaty Perczyńskiej i Aleksandry Włudzik.

Poczet sztandarowy: Jarosław Panowek.  

Akademię szkolną przygotowały: Maria Idzik, Edyta Żurek, Dorota  Stępień – Skrzypek.