Logo MCHE

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU

W związku z realizacją projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie”

obszar ŻYWNOŚĆ

Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1

Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu B,

Beneficjent: Powiat Miechowski; Realizator: Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, 23-200 Miechów, ul. Racławicka 23; ogłasza rekrutację do w/w

Projektu, zgodnie z załączonym regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są Sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie, na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora Projektu.

Etapy rekrutacji:

  1. Rekrutacja na zajęcia on-line – dokumenty rekrutacyjne należy składać od 14 września do 27 września 2021 roku w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 1 w Miechowie lub u koordynatora w godzinach od 9.00 do 14.00.
  2. Sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w formach wsparcia wymienionych w pkt. 1 – 29 września 2021 roku.
  3. Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną w terminach innych niż w/w nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

– Koordynator projektu: Joanna Gajda

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach on-line


Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

W związku z realizacja projektu pn. “małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie w roku szkolnym 2021-2022”

obszar PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu B,

Beneficjent” Powiat Miechowski, Realizator: Zespół Szkół Nr 1 w Miechowie, 32-200 Miechów ul Racławicka 23

ogłasza rekrutację do w/w projektu, zgodnie z załączonym Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie, na stronie internetowej szkoły oraz u koordynatora projektu

Etapy rekrutacji

  • Rekrutacja na zajęcia on-line z przedsiębiorczości – dokumenty rekrutacyjne należy składać od 4 października do 15 października 2021 roku w Sekretariacie ZS Nr 1 lub u koordynatora w godzinach od 9:00 do 14:00.
  • Sporządzenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w formach wsparcia wymienionych w pkt. 1 – 18 października 2021 roku.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną w terminach innych niż w/w nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Koordynator projektu: Marta Rutecka


Regulamin rekrutacji (pobierz)

Załącznik nr 1