1. Informuję nauczycieli, że do 25.03.2020r. do godz.10.00 należy przesłać na szkolnego e-maila ekonomik.miechow@gmail.com ( w temacie wpisać e-mail) swój aktualny e-mail do kontaktu z uczniami, nauczycielami, rodzicami. W przypadku braku otrzymania takiej informacji  e-mail, którym szkoła dysponuje będzie wykorzystywany do komunikacji.

2. Informuję, że komunikatory zastosowane do komunikowania się z uczniami powinny być uzgodnione z wychowawcą klasy, uczniami, rodzicami i dostosowane do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Kanały komunikacji proponowane przez Ministra Edukacji Narodowej do pracy zdalnej w załączonym linku https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online. W nauczaniu zdalnym proszę dbać o higieniczne warunki pracy tak, by ilość przesyłanych treści nie była dużym obciążeniem dla ucznia.

3. 25.03.2020 r. w zakładce Nauczyciele będzie dostępny druk do rozliczenia godzin.

Życzę wytrwałości i zdrowia

Dyrektor Szkoły