4

4        W Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie jednocześnie realizowanych jest kilka projektów mobilnościowych. Projekt „Europejski staż paszportem do zawodowej kariery” to jeden z projektów zagranicznych staży zawodowych realizowany przez ZS Nr 1w okresie 01.12.2017r.-31.08.2019r. Projekt finansowany w 100% ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

66
„Europejski staż paszportem do zawodowej kariery” to projekt odbywania staży zawodowych w włoskich firmach, skierowany do 40 uczniów z Ekonomika.

Realizacja staży nastąpiła w okresie 03.09.2018-29.09.2018 I tura (20 uczniów) 2
oraz w okresie 04.02.2019-01.03.2019 II tura (20 uczniów).

Praktyki zagraniczne we włoskich firmach umożliwiły młodzieży powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyczną i przyczyniły się do rozwoju osobistego i zawodowego. Dzięki wyjazdom i pracy
w zakładach uczniowie „Ekonomika” zdobyli nowe umiejętności i doświadczenia przez co są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy. Zwiedzili również urokliwe włoskie miasta: Bolonię, Wenecję oraz Florencję.                                                                                   Stażyści/Wrzesień 2019

Umiejętności uczniów zdobyte podczas staży potwierdzone zostały przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz krajowe certyfikaty, które z pewnością stanowią istotny punkt CV w procesie poszukiwania pracy.                                                                                                            

1 0Stażyści/Luty 2019

          W Zespole Szkół Nr 1 jednocześnie realizowany jest też inny projekt mobilnościowy pn. „Staże zawodowe gwarancją sukcesu” w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Okres realizacji: 01.12.2018r. – 30.06.2020r.

W ramach projektu 50 uczniów z kierunków technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk, technik geodeta oraz technik żywienia i usług gastronomicznych wyjedzie na czterotygodniowe staże do Włoch.

Pierwsza mobilność odbędzie się już w okresie 04.11 – 29.11.2019r.
a druga 02.03 – 27.03.2020r.
Udział w projektach jest bezpłatny i wszyscy uczniowie maja równy dostęp w procesie rekrutacji.

3