OHP

W dniu 30 września, odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Miechowie z absolwentami i słuchaczami Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie. W pierwszej części zajęć, doradca zawodowy przedstawił ofertę OHP, omówił zadania poszczególnych jednostek, ze zwróceniem uwagi na te, które działają na terenie Powiatu Miechowskiego               

Kolejnym tematem były Fundusze Europejskie na rzecz młodzieży, dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej oraz odbycie bezpłatnych kursów i staży. W tym kontekście, Magdalena Pilawska – doradca zawodowy przedstawiła również założenia projektu „Akcja aktywizacyjna – YEI”, skierowanego do absolwentów Naszej Szkoły.

 

OHP