Dwa lata temu wśród zacnych absolwentów naszej szkoły doc. dr Jerzy Siemianowicza i dr Mariana Wójcika zrodziła się idea zorganizowania Zjazdu Absolwentów. W skład komitetu organizacyjnego weszli: Dyrektor Szkoły Marzena Samborska, emerytowany Dyrektor Szkoły Józef Tochowicz, Wicedyrektor Szkoły Władysław Mastrzykowski, Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie Dariusz Marczewski, aktor Teatru Ludowego w Krakowie Krzysztof Górecki, Z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Miechowie Wojciech Domagała.

Sobota 11 października 2014 roku na stałe zapisze się na kartach historii ekonomika i w sercach wszystkich tych, którzy tego dnia odwiedzili naszą szkołę. To był wyjątkowy dzień. Dzień, który był świętem wspomnień i wzruszeń.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie Marzena Samborska, były długoletni dyrektor Szkoły Józef Tochowicz(drugi od lewej) i absolwenci Szkoły. Od lewej : prof. dr hab. UE w Krakowie Janusz Czekaj, aktor Teatru Ludowego w Krakowie Krzysztof Górecki i pracownik naukowy UE w Katowicach dr Marian Wójcik.

Spotkanie absolwentów rozpoczęło się Mszą Świętą w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie.

Przemarsz z Bazyliki przy akompaniamencie orkiestry dętej „Sygnał” OSP w Miechowie

             
           

Uroczyste powitanie na dziedzińcu szkoły

  

… To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotkać i gościć. Dzisiejszy dzień będzie świętem waszych wspomnień, a także świętem wzruszeń.  Powrót do szkoły to powrót do tego co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia. Nie wiem czy znajdziecie w niej swoje ławki, swój autograf gdzieś tam wyryty, ale wiem, że przy jej zwiedzaniu towarzyszyć Wam będą wielkie emocje. – powiedziała Pani Dyrektor Marzena Samborska witając zgromadzonych na sali gimnastycznej gości.

 

Uczniowie prezentują historię popularnego „Ekonomika”

Cześć artystyczną, którą specjalnie na tą okazję przygotowano, zainaugurowano polonezem w wykonaniu uczniów naszej szkoły.  A potem był kujawiak i walc w wykonaniu szkolnego zespołu “Miechowianie”.

      
   

Bardzo też się spodobał występ ucznia  klasy 2r Piotra Malinowicza

W imieniu zaproszonych gości i absolwentów głos zabrali:

Wicemarszałek województwa małopolskiego 
Wojciech Kozak
Starosta Miechowski Marian Gamrat
Prof. dr hab. Janusz Czekaj Dr Marian Wójcik

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, a jednocześnie absolwent naszej szkoły, Dariusz Marczewski, w towarzystwie również absolwentów: p. Haliny Zięby i p. Jarosława Florka, podziękował Pani Dyrektor Marzenie Samborskiej za zorganizowanie zjazdu:

Dyrektor Szkoły Marzena Samborska powiedziała do zgromadzonych: „…Dzisiejsza uroczystość przypomniała, że w naszej szkole zawsze najważniejszy był i jest uczeń, duszą szkoły nauczyciel a dumą jej absolwenci. Dziękujemy wszystkim obecnym na zjeździe absolwentom za okazany związek uczuciowy ze szkołą, za wspomnienia i za „dobre słowo”. Mamy nadzieję, że ta uroczystość umocni dawne więzi i przyczyni się do integracji różnych środowisk i pokoleń”.df

A potem były rozmowy z koleżankami i kolegami….

…wpisy do Księgi Pamiątkowej…

  

…i wspólne zdjęcia z byłymi profesorami:

…z dyr. Józefem Tochowiczem, prof. Marią Barczyńską 
i prof. Agatą Malinowską Sepielak
…z prof. Władysławem Mastrzykowskim
                
…z prof. Jolantą Wojtiuk …z prof. Marią Tomaszczyk
   
   

Dla upamiętnienia Zjazdu Absolwentów wszystkich typów szkół, na dziedzińcu szkoły zasadzono pamiątkowy dąb:

 
Dokument upamiętniający Zjazd Absolwentów podpisują: Dyrektor szkoły Marzena Samborska, były Dyrektor Józef Tochowicz oraz absolwenci: burmistrz GiM Dariusz Marczewski i dr Marian Wójcik