urolniczy

 Zespołu Szkół Nr 1  w Miechowie  od lat współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie z wydziałami:
– Technologii żywności, – Inżynierii Środowiska i  Geodezji, – Rolniczo-Ekonomicznym, – Biotechnologii i Ogrodnictwa.

 Pracownicy oraz studenci z Uniwersytetu  Rolniczego  przedstawili na spotkaniu z młodzieżą klas maturalnych kierunki kształcenia na ww. Uczelni.

urolniczy