logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża

Świadectwa maturalne oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego będą wydawane zdającym w dniu 5 lipca 2021 roku w budynku przy ul. Racławickiej 23 - sala gimnastyczna, według następującego porządku:

Klasa 4l – godzina 9.00
 
Klasa 4p – godzina 9.30
 
Klasa 4gl – godzina 10.00
 
Klasa 4s – godzina 10.30
 
Klasa 4hr – godzina 11.00

Absolwenci z lat ubiegłych – godzina 11.30

Proszę o przestrzeganie ustalonych godzin odbioru dokumentów.

Na terenie Szkoły obowiązują zasady sanitarne związane z pandemią COVID-19, tj. obowiązek zachowania dystansu, dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa maseczką. Dokumenty należy podpisywać używając własnego długopisu.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z co najwyżej jednego przedmiotu obowiązkowego, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu, który odbędzie się 24 sierpnia 2021 roku o godzinie 9.00 w budynku Szkoły przy ul. Racławickiej 23. Zamiar przystąpienia do egzaminu poprawkowego należy zgłosić wypełniając Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), dostępny na stronie www.oke.krakow.pl. Druki będą dostępne również w Szkole. Wypełnione i podpisane Oświadczenie należy wrzucić do skrzynki na pocztę, umieszczonej na dziedzińcu szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2021 r. do godziny 14.00.

Ze względów organizacyjnych, przesyłanie Oświadczeń drogą mailową jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z sekretariatem szkoły.