logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża

   MASZ ZAWÓD, MASZ PRACĘ, MASZ PIENIĄDZE !

NASZ ABSOLWENT

posiada maturę i tytuł technika, to dobrze wykształcony fachowiec, przygotowany do dalszej nauki, umiejący
znaleźć się na rynku pracy w kraju i zagranicą. 

Dyplom potwierdzający kwalifikację w zawodzie uznawany jest we wszystkich  krajach Unii Europejskiej.

 

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

TECHNIKUM

5 letnie dla absolwentów szkoły podstawowej

 KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

- TECHNIK EKONOMISTA

- TECHNIK HANDLOWIEC

- TECHNIK LOGISTYK

- TECHNIK GEODETA

- TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

 TECHNIK EKONOMISTA

Jeżeli interesują Cię zagadnienia z zakresu ekonomii i jesteś ciekawy zmian zachodzących w gospodarce, a w przyszłości chcesz być twórcą tych zmian - ten zawód jest dla Ciebie!     

praca1112

praca112

Zatrudnienie znajdziesz w firmach w każdej branży!

W ostatnim roku w Krakowie powstają jak grzyby po deszczu biurowce, w których i Ty możesz pracować!

biurowce

Technik ekonomista to  wszechstronny zawód dający szerokie możliwości podczas poszukiwania pracy

Twoje oferty pracy:

Obraz1   praca1

Perspektywy zawodowe - praca: 

Po ukończeniu szkoły możesz pracować:

 • w sekretariatach
 • w bankach
 • w biurach rachunkowych
 • w urzędach skarbowych
 • w urzędach pocztowych
 • w agencjach ubezpieczeniowych
 • biurach maklerskich
 • w urzędach gminy
 • w hotelach
 • na różnych stanowiskach pracy w działach takich jak np. dział marketingu, zaopatrzenia, księgowości, planowania. 
 • możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w każdej branży.

Nasza szkoła przygotuje Cię do:

 • pracy zawodowej związanej z: obsługą biura, rozliczaniem podatków, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, księgowością, gospodarką finansową, bankowością, itd.,
 • prowadzenia własnej firmy.

  Kształcenie w szkole odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
 • Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
 • Prowadzenie rachunkowości.

                   ekonomista11 ekonmista22

 ekonomista

6 ekonomista1 
                                                               Uczniowie podczas praktyk

DSC00021 DSC00022
                                                             Uczniowie podczas zajęć praktycznych

ekonom1
Otrzymasz dyplom technika ekonomisty, który honorowany jest w całej Unii Europejskiej i świadectwo maturalne.

IMG 4415
Ukończenie szkoły ułatwi Ci studiowanie na wszystkich uczelniach wyższych
i będzie Ci dużo łatwiej, bo na każdej uczelni  w zakresie kształcenia są
treści ekonomiczne.


 

  TECHNIK GEODETA

Jeżeli jesteś osobą mającą wszechstronne zainteresowania, chętnie p racujesz w zespołach wieloosobowych, marzysz o ciekawej pracy zawodowej - ten zawód jest dla Ciebie!
 12

 

Geodeta to zawód dla Ciebie!!! 

Nie bój się egzaminu! Od tego roku egzamin jest łatwiejszy!

4 1

5

TECHNIKUM GEODEZYJNE W NASZEJ SZKOLE
WŚRÓD NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W POLSCE !

geodeta2
 

Nasza szkoła przygotuje Cię do:

 • prowadzenia prac związanych z: sporządzaniem kosztorysów prac geodezyjnych; wyznaczaniem elementów planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzeniem dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac; wykonywaniem geodezyjnej obsługi budowy budynków i zakładów przemysłowych, obsługą administracyjną ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami;
 • nauczysz się min:
  - obsługi nowoczesnych instrumentów pomiarowych takich jak Tachimetr, GPS czy niwelatory cyfrowe,
  - obsługi programów stosowanych w geodezji: MapaSG, Mikromap, Microstation, - sporządzania map w postaci analogowej oraz cyfrowej,
 • doświadczenie zawodowe zdobędziesz podczas praktyk w firmach

  Kształcenie w szkole odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

 • Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
 • Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

  terenowe6
  Perspektywy zawodowe - praca:

  Zatrudnienie znajdziesz w firmach geodezyjnych i kartograficznych oraz gminach, powiatach, urzędach wojewódzkich. Praca czeka na Ciebie również w wydawnictwach publikujących atlasy, mapy itp.

  biuro first
        terenowe3              terenowe2

                                                            zajęcia w terenie 

geo

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą i w przyszłości chcesz pracować w branży usługowo-gastronomicznej - ten zawód jest dla Ciebie !

           zywienie4  zywienie5

2528

2
Kształcenie w szkole odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

 • Sporządzanie potraw i napojów - Uczniowie nabywają wiedzę niezbędną do prawidłowego przechowywania żywności, stosują receptury gastronomiczne, sporządzają potrawy i napoje, używają odpowiedniego sprzętu podczas procesu produkcji gastronomicznej, dobierają zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów, dekorują i wydają sporządzone posiłki.
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - Uczniowie układają jadłospisy, obliczają wartość energetyczną i odżywczą posiłków, oceniają wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka. Opracowują karty menu, sporządzają kalkulację cenową potraw. Przygotowują ofertę usług gastronomicznych, prowadzą ich promocję i sprzedaż oraz rozliczenie.

 
Perspektywy zawodowe - praca: 
 • Po ukończeniu szkoły możesz podejmować pracę w we wszystkich rodzajach podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością gastronomiczną:

 • hotelach,
 • restauracjach,
 • pubach,
 • kawiarniach,
 • snack- barach,
 • pensjonatach, domach wczasowych,
 • szpitalach, sanatoriach,
 • przedszkolach itd.

  Technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowany będzie również do prowadzenia własnej firmy np. restauracji czy firmy cateringowej.

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Jeżeli jesteś osobą otwartą i życzliwą, masz pozytywne nastawienie do ludzi, lubisz pracę w zespole i łatwo nawiązujesz kontakty - ten zawód jest dla Ciebie!

handlowiecauto     

 

 • Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie Cię do zarządzania firmą handlową, a także zapoznania z organizacją pracy sklepów, zaopatrzeniem placówek detalicznych, udział w rozmowach handlowych, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży, organizacja procesu sprzedaży, rozliczenie sklepu i innych placówek handlowych, kontrola jakości towarów, zaopatrzenie hurtowni, akwizycja sprzedaży hurtowej.
 • Kształcenie w szkole odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

 • Prowadzenie sprzedaży.
 • Prowadzenie działalności handlowej.

   DSC06024

Zajęcia praktyczne w szkolnej pracowni na stanowisku kasowym

Perspektywy zawodowe praca -  absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni:

 • jako przedstawiciele handlowi firm,
 • w działach handlowych firm państwowych i prywatnych,
 • w działach logistyki,
 • jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi,
 • w działach marketingu firm handlowych,
 • jako pracownicy biurowi.

  Wielki świat opiera się na handlu.
  Dołącz do tego świata i Ty wybierając kształcenie w zawodzie technik handlowiec!

 • h1Przedstawiciel handlowy, merchandiser, sales manager 
  — to zawody obecnie bardzo poszukiwane 
  na rynku pracy!

h2

 Otrzymasz dyplom technika handlowca, który honorowany jest w całej Unii Europejskiej i świadectwo maturalne.

handlowiec1


Ukończenie szkoły daje bardzo dobre podstawy do kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość.  TECHNIK LOGISTYK 

Jeżeli jesteś osobą otwartą i życzliwą, mającą wszechstronne zainteresowania, lubisz pracę w zespole i łatwo nawiązujesz kontakty , marzysz o ciekawej pracy zawodowej - ten zawód jest dla Ciebie!

Obraz4Obraz1

Nowoczesny zawód z szansą na ciekawą pracę i wysokie zarobki !

36

Ciekawy kierunek dopasowany do potrzeb rynku

3  5

WSZECHSTRONNOŚĆ KSZTAŁCENIA

4a  4

Perspektywy zawodowe praca:

 • praca w spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • praca w firmach przewozowych: w transporcie samochodowym, kolejowym, morskim i lotniczym,
 • praca w zaopatrzeniu oraz świadczeniu usług specjalistycznych niezbędnych wojskom- zabezpieczenie logistyczne wojsk, zabezpieczenie logistyczne służb mundurowych.

Kształcenie w szkole odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

 • Obsługa magazynów
 • Organizacja transportu

Obraz4

15 88

29

   Uczniowie podczas zajęć praktycznych

Obraz2 Obraz3

 

Branżowa Szkoła I stopnia - okres kształcenia 3 lata
(dotychczas Zasadnicza Szkoła Zawodowa)                                          

 

Jedyna szkoła w powiecie miechowskim kształcąca w Branżowej Szkole I stopnia

Jeżeli masz określone umiejętności i chcesz zdobyć konkretny zawód wybierz właśnie tę szkołę.

Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierasz zawód i odbywasz praktykę u wybranego pracodawcy. W szkole poznasz zagadnienia z przedmiotów ogólnokształcących, a wiedzę z zakresu zawodu zdobędziesz na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Po zakończeniu nauki zdajesz egzamin zawodowy.

Zapraszamy do klasy wielozawodowej, kształcącej w zawodach: 

 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych,
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • Blacharz samochodowy,
 • Elektromechanik,
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Betoniarz - zbrojarz,
 • Murarz - Tynkarz,
 • Lakiernik samochodowy,
 • Stolarz,
 • Ślusarz,
 • Murarz - Tynkarz,
 • Przetwórca mięsa(wędliniarz),
 • Sprzedawca,
 • Cukiernik,
 • Piekarz,
 • Fryzjer,
 • Kucharz i inne zawody


   IMG 0675  zaw


  Zapraszamy do klasy kształcącej w zawodzie KUCHARZ

  Nauka zawodu będzie odbywać się w szkole, a zajęcia praktyczne będą u pracodawców w zakładach gastronomicznych.


  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w:
  barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, szpitalach, szkołach, przedszkolach i internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, restauracjach i kawiarniach, hotelowych zakładach gastronomicznych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Wszystkim zainteresowanym gwarantujemy zakwaterowanie w Internacie.