logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża

         

               Szkoła od wielu lat współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych w Miechowie. Jest to główny pracodawca dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

cech

                                             Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych na Święcie Szkoły
                                             Od lewej: dyr. szkoły M. Samborska, J. Borowski – Starszy Cechu, R. Gola, K. Wachacki

        W okresie nauki w Zespole Szkół Nr 1 uczniowie drugich i trzecich klas technikum oraz słuchacze Szkół Policealnych odbywają praktyki zawodowe, które trwają odpowiednio trzy i cztery tygodnie. Miejscem praktyk są zakłady i instytucje na terenie Miechowa. Uczniowie i słuchacze mają możliwość pogłębić wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne uzyskane na zajęciach szkolnych.

         Przez wiele lat prace te koordynował kierownik szkolenia praktycznego Zbigniew Budziński, który został odznaczony w 2010r. Złotą Odznaką za zasługi w rzemiośle. Podobne odznaczenie za rozwój szkolnictwa zawodowego i zasługi w rzemiośle otrzymała p. dyrektor Marzena Samborska.

     Uczniowie mogą doskonalić zdobyte w szkole umiejętności w trakcie wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach pracy, zapoznawać się z organizacją pracy w poszczególnych zakładach, wyrabiać u siebie nawyki właściwej kultury pracy w zespołach ludzkich. Praktyka daje możliwość doskonalenia umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń oraz zapoznania się z wszelkiego rodzaju dokumentacją, zarządzeniami, regulaminami i instrukcjami oraz przepisami ppoż i bhp obowiązującymi w zakładach.

Dzięki dużej przychylności pracodawców nasi uczniowie odbywają praktyki m.in. w Urzędzie Skarbowym w Miechowie, Urzędzie Gminy i Miasta, Spółdzielni Mieszkaniowej, Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA, w salonie PRIMA AUTO SP. Z O.O. w Miechowie, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, w oddziałach bankowych oraz w piekarniach, hurtowniach, marketach, restauracjach na terenie Krakowa, Miechowa i  okolic.   

 

ekonomista1

                                                          Uczennice w recepcji Hotelu Mercure Dosłońce                                                        
                                                   Conference & SPA, 2012r.

handlowiec1

                                                Uczniowie w salonie PRIMA AUTO sp. Z o. o. w Miechowie