logo logo
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Misja Naszej Szkoły: "Są dwie rzeczy, które chcielibyśmy dać naszym uczniom: Korzenie i skrzydła..."

Kolory kontrastowe   Czcionka standardowa   Czcionka duża   Czcionka bardzo duża

Mistrzostwo swe wprowadzam nie z dzieł,
lecz z dokonań uczniów”

                                                                                                 Hugo Steinhaus

Apel do absolwentów Szkoły Policealnej
w zawodzie opiekun medyczny
w ZS Nr 1 w Miechowie !

W imieniu Starosty Powiatu Miechowskiego, Dyrekcji miechowskich instytucji sprawujących opiekę nad osobami starszymi i własnym zwracam się do absolwentów Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie kształcącej w zawodzie opiekun medyczny o podjęcie zadań opiekuńczych w instytucjach miechowskich sprawujących opiekę nad osobami starszymi i chorymi.

Z tej formy wsparcia skorzystało 50 uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik geodeta, technik handlowiec, technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Staże zawodowe odbywały się u 37 pracodawców, trwały 4 tygodnie i wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego.

mue   uelogoPierwsze zajęcia w ramach projektu Młodzieżowy Uniwersytet Ekonomiczny odbyły się 12 września 2020 r. w formie e-learningowej. Pozostałe zajęcia będą realizowane dwa razy w miesiącu i potrwają do czerwca 2021 roku. Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się 38 uczniów kształcących w zawodzie technik ekonomista.

Celem konkurs jest krzewienie wiedzy o historii i tradycjach szkoły, zwrócenie uwagi na jej ważne miejsce w życiu społeczności lokalnej dawniej i dziś, kształtowanie dumy z dziedzictwa kulturowego i osiągnięć, rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów oraz wyłanianie talentów. Skierowany do uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w szkole.